Informatiemanagement in het onderwijs: bittere noodzaak

Het onderwijs dreigt te verzuipen in een steeds groter wordende brei aan data. Tenminste als we niet uitkijken. Ontwikkelingen als gepersonaliseerd en adaptief onderwijs hebben voor een sterke toename van applicaties gezorgd die allemaal ook nog eens veel data produceren. Maar de grootste toename komt door uw leerlingen. Steeds meer scholen, zeker in het Voortgezet Onderwijs, gaan richting een 1 op 1 ratio voor leerling en device. Nergens in Nederland is de laptopdichtheid groter dan in menig klas op het VO. En hoe zit het met informatiemanagement?

Samenhang ontbreekt

De geproduceerde hoeveelheid data groeit in het onderwijs verhoudingsgewijs sneller dan in andere sectoren. Dit komt deels door de genoemde sterke toename van het aantal devices maar ook omdat het onderwijs bezig is met een inhaalslag. Het zou dus slim zijn om te kijken hoe andere organisaties dit in het verleden hebben opgelost. Nu is het niet zozeer de hoeveelheid data maar vooral het ontbreken van samenhang waar de schoen wringt. In sectoren als het bedrijfsleven (specifiek de industrie) is destijds vooral gekozen voor grote systemen van één leverancier.

‘One size fits all’ of ‘best of breed’

De SAP’s en Oracle’s van deze wereld propageren het principe van ‘het systeem van alles’. Dan schijnt alles goed te komen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Dit soort grote systemen bestaan simpelweg uit veel verschillende modules die ook gewoon aan elkaar dienen te worden geknoopt. En sommige van die modules betreffen overnames van kleinere bedrijven. De integratieproblematiek is bij deze grote ‘one-size-fits-all’ toepassingen nagenoeg even groot als bij het zelf aan elkaar knopen van applicaties. En u zit in de wurggreep van één leverancier. Slecht idee dus.

Chaos is troef?

De weg naar meer gespecialiseerde toepassingen die gezamenlijk het informatiesysteem van de organisatie vormen is bij de meeste sectoren al lang ingezet. Beter goede en gespecialiseerde producten dan één product wat maar halfbakken is. Maar dan moet je er dus wel zelf de samenhang in brengen. Het goede nieuws is dat er in het onderwijs geen ‘systeem van alles’ is. U moet wel zelf al die verschillende toepassingen met elkaar laten praten en op een eenduidige wijze presenteren. Dat dit niet eenvoudig is zien wij op menig school. Allemaal verschillende toepassingen waarbij zelf soms meerdere Elektronische Leer Omgevingen naast elkaar worden gebruikt. Met de leerlingen wordt gecommuniceerd via de mail, de berichtenmodule van de ELO of via Dropbox. Tel daar de enorme toename in de hoeveelheid data bij op en het is chaos troef.

Organisatorisch vraagstuk

Het oplossen van deze problematiek is niet zozeer een technisch maar vooral een organisatorisch vraagstuk. Het vraagt ook om een gedegen kennis van informatiemanagement. Bij veel grote organisatie is de eindverantwoordelijke inzake IT inmiddels een volwaardig lid van de directie. Ook het onderwijs zal die kant op moeten gaan. U komt er echt niet meer mee weg om een directielid ‘portefeuillehouder IT’ te maken. Daar is dit vraagstuk veel te complex en te belangrijk voor. Aan de slag dus met informatiemanagement!

 

One thought on “Informatiemanagement in het onderwijs: bittere noodzaak

  1. W. Karssenberg zegt:

    Wellicht dat in dit verband http://www.momento.nl/ interessant is?
    Momento is een branche initiatief dat wordt ondersteund door uitgevers en schoolleveranciers. Momenteel zijn dat Heutink, Reinders, de Rolf groep, Malmberg, Noordhoff Uitgevers, ThiemeMeulenhoff, Zwijsen en Blink, en in de toekomst zal dit worden uitgebreid. Zoveel mogelijk bestaande en toekomstige digitale methoden van deze partners, zijn of worden gekoppeld aan Momento. Hierdoor behoudt de school de keuzevrijheid in het gebruik van digitale leermiddelen. Het dashboard geeft vervolgens een centraal en uniform overzicht van alle door de school gebruikte methoden. De leerkracht hoeft niet meer te schakelen tussen verschillende methode dashboards.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *