Centraliseren of samenwerken?

samenwerkenIn de dagelijkse praktijk komen we het nogal eens tegen. IT moet efficiënter en daarom gaan we meer centraliseren. Waar of niet waar?  IT wordt alsmaar complexer. Het is voor een individuele school die IT geheel zelfstandig beheert bijna niet meer te behappen. Dan maar centraliseren om schaalgrootte te verkrijgen. En is schaalgrootte dan zaligmakend? Ik denk van niet. Het is meer een juiste keuze maken van wat we zelfstandig doen en wat samen. En met samen bedoel ik ‘samenwerken’ en niet ‘centraliseren’.

Centraliseren?

Centraliseren houdt in dat er op één punt bepaald wordt wat er gebeurt. En dat neigt al snel naar autocratisch leiderschap op het gebied van IT. Met weerstand als gevolg en daarna passief gedrag. Initiatief nemen en innovatie vallen dan stil. Beter is het om te gaan samenwerken op het gebied van IT. Met samenwerken blijft de verantwoordelijkheid decentraal. En om effectief te kunnen samenwerken moeten er wel goede afspraken gemaakt en vervolgens bewaakt worden.

Standaardiseren

We kunnen immers alleen maar effectief en veilig aan het verkeer deelnemen als we ons aan de daartoe afgesproken standaard regels houden.  Wat niet betekent dat er centraal bepaald is wanneer en hoe ik van A naar B kom. Met IT is het niet anders. Om te kunnen samenwerken zullen we afspraken moeten maken en moeten standaardiseren op infrastructuurniveau. Wat we met de infrastructuur doen is een decentrale zaak. Informatiemanagement van het primaire proces (lesgeven) is wat mij betreft dan ook vooral aan de scholen. IT t.b.v. de bedrijfsvoering is daarentegen wel een centrale verantwoordelijkheid. Meerdere boekhoud- of leerlingvolgsystemen in gebruik hebben werkt niet efficiency verhogend.

Bestemmingsplan

De kunst is om goede samenwerkingsafspraken te maken over kaders, een gemeenschappelijk doel en het ambitieniveau. Deze moeten vervolgens ook gezamenlijk bewaakt worden. Bij EV noemen we dit een ‘bestemmingsplan voor IT’ waar de afgesproken kaders in beschreven worden. Het geheel moet uiteraard wel binnen de gangbare wettelijke kaders passen zoals bv. aanbestedingsregels en niet te vergeten privacy. Standaardiseren wordt daarmee iets heel anders dan centraliseren. Het gaat hierbij om een gedeelde verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid moet wel door iedereen gevoeld en genomen worden.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *