Verbod op verkoop persoonsgegevens van kracht

FCCPersoonsgegevens worden voortaan beter beschermd. Op 27 oktober 2016 heeft de Federal Communications Commision (FCC) een verbod uitgevaardigd voor de verkoop van persoonsgegevens voor Internet Service Providers (ISP’s). Hiermee wordt de privacy van de klanten van ISP’s beter beschermd door aan klanten meer controle gegeven over hun persoonsgegevens.

De nieuwe regelgeving

De regelgeving verdeelt het gebruik en delen van informatie in drie categorieën.

  1. Opt-in: ISP’s zijn verplicht om van hun klanten een bevestiging te krijgen om gevoelige gegevens te gebruiken en te delen. Als gevoelige informatie wordt beschouwd: exacte geo-locatie, financiële informatie, gevens over gezondheid, informatie over kinderen, social security nummers, web browser history, gebruik van apps en de inhoud van communicatie.
  2. Opt-out: ISP’s worden toegestaan om niet gevoelige gegevens te gebruiken en te delen tenzij de klant de toestemming hiervoor weigert. Alle overige individuele identificeerbare informatie – zoals, e-mailadres, of service informatie – wordt als niet gevoelig beschouwd,
  3. Uitzonderingen op het verlenen van toestemming van de klant : het verlenen van een breedbanddienst, factuurgegevens en het betaalgedrag.

Aanvullende regelgeving

Verder wordt het volgende verplicht:

  • Transparantie voor klanten waarbij de ISP’s duidelijk moeten aangeven welke informatie zij verzamelen, hoe dit gebruikt wordt, met wie het gedeeld wordt en hoe klanten hun toestemming kunnen wijzigen.
  • ISP’s moeten verder zorg dragen voor een redelijke beveiliging van persoonsgegevens. Hieronder valt: het toepassen van gangbare standaard beveiligingstechnieken, robuuste authenticatie tools en adequate vernietiging van persoonsgegevens.
  • Informatieplicht indien gegevens naar derden lekken en juridische maatregelen ter bescherming van klanten.

De scope van deze regelgeving is beperkt tot het leveren van breedbanddiensten en telecommunications carriers. De regelgeving is niet van kracht voor social media websites, encryptie en overheden. Partijen zoals Facebook, Google, LinkedIn etc, vallen derhalve niet onder deze regelgeving. Deze regelgeving is uitgevaardigd door de FCC en is derhalve uitsluitend van kracht in de Verenigde Staten.

Over de FCC

The Federal Communications Commission regulates interstate and international communications by radio, television, wire, satellite, and cable in all 50 states, the District of Columbia and U.S. territories. An independent U.S. government agency overseen by Congress, the commission is the United States’ primary authority for communications laws, regulation and technological innovation.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *