Waarom de ICT-coördinator van de techniek moet afblijven

handmetstopperDeze week werd op LinkedIN door Tessa van Zadelhoff de discussie aangezwengeld over de rol van de ICT-coördinator. Haar stelling is dat iedere onderwijsinstelling ICT zo zou moeten organiseren dat de ICT-coördinator zich niet met de techniek hoeft bezig te houden. Een stelling die ik direct wil onderschrijven.

Rol ICT-coördinator in de praktijk

Ik merk dat op veel basisscholen de praktijk nog anders is. Het ICT-beheer is in veel gevallen uitbesteed aan één van de ICT-dienstverleners die het basisonderwijs bedienen. Het model van deze dienstverleners is er op ingericht dat er op school een ICT-coördinator aanwezig is die hen ondersteunt wanneer er storingen zijn. Tegelijkertijd hebben de leerkrachten sterk behoefte aan iemand op school die zij er bij kunnen roepen wanneer er een storing is. Een ICT-coördinator wordt zodoende vaak de hoek van de techniek in gezogen, of hij/zij het wil of niet. Vaak is het dan ook nog zo dat juist een leerkracht die de techniek interessant vindt zich heeft opgeworpen als ICT-coördinator.

Gevolgen

Voorgaande heeft meestal tot gevolg dat de taakuren die een ICT-coördinator ter beschikking heeft volledig opgaan aan het oplossen van (technische) storingen. In het ergste geval is het ook nog zo dat de ICT-coördinator tijdens lestijd door een collega wordt geroepen om even te helpen. Hierdoor In stagneert de onderwijsinnovatie omdat de ICT-coördinator daar niet aan toe komt. Ook ontstaan er allerlei frustraties doordat leerkrachten niet tot na schooltijd willen wachten voordat hun probleem wordt opgelost.

Hoe kan het beter?

Om toch tegemoet te komen aan de wensen van leerkrachten om (snel) iemand op locatie te hebben die met hen meekijkt wanneer bijvoorbeeld het digibord niet werkt kun je wellicht een conciërge of een administratieve kracht een korte training geven. Voordeel is dat deze functionarissen niet voor de klas staan en dus makkelijker kunnen bijspringen op het moment dat het nodig is. Idealiter bieden zij zogenaamde 5 minuten-ondersteuning: kunnen zij een probleem niet binnen 5 minuten oplossen, dan zetten zij het door naar een centrale servicedesk die mensen op locatie kan sturen. Of naar een externe dienstverlener die snel mensen op locatie kan hebben.

Alleen op deze manier houdt de ICT-coördinator zijn/haar handen vrij om met onderwijsinnovatie met behulp van ICT bezig te zijn. Zolang het team nog niet ICT-vaardig is en niet zelf op zoek gaat naar de optimale combinatie van on- en offline werken, is er namelijk vaak nog een aanjager in de persoon van een ICT-coördinator nodig om te zorgen dat de mogelijkheden van IT optimaal benut worden.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *