Is er toekomst voor de Open Online Basisschool?

Vrijdagochtend viel mijn oog op een oproep binnen LinkedIn om mee te denken over de vormgeving van de eerste open online basisschool in Nederland. Het riep bij mij nogal wat vragen op, dus ben ik er in gedoken.

Wat is het?
De Open Online Basisschool is een initiatief van Mark Timmermans, senior adviseur ICT in het onderwijs, en een aantal andere onderwijsprofessionals. Op de recent gelanceerde website www.openonlineonderwijs.nl staat wat het plan is. Tevens wat de uitgangspunten zijn die ten grondslag liggen aan de nieuw op te richten school. De geplande start is 9 januari 2017.

De Open Online Basisschool wil als aanvulling op het reguliere onderwijs een combinatie van online leren en  contactonderwijs aanbieden. Plan is om in eerste instantie 5 leerkrachten aan te stellen die 16 uur per week online onderwijs verzorgen. Daarnaast is het de bedoeling dat zij online lessen en lesmateriaal ontwikkelen. De school moet gratis toegankelijk zijn voor alle kinderen, ouders en leerkrachten. Als specifieke doelgroepen worden genoemd thuiszitters, zieke kinderen, asielzoekers en hoogbegaafden.

Waar wijkt het af van bestaande initiatieven?
De vraag is waar de Open Online Basisschool afwijkt van bestaande initiatieven. Denk aan een commerciële omgeving als Squla, de online omgeving van de Stichting Rijdende School  of het al enkele jaren bestaande initiatief van De Digitale School (www.digischool.nl).

Verschil met bijvoorbeeld Squla is dat Squla niet gratis is en dat Squla bovendien geen contactonderwijs biedt. Het laatste geldt ook voor de Digitale School. De digitale school is echter wel weer gratis. Verschil met bijvoorbeeld de online omgeving van de Rijdende School is dat deze zich richt op een specifieke doelgroep, te weten kinderen van kermisklanten en circusartiesten.

Strikt genomen is de Open Online Basisschool dus niet de eerst online basisschool in ons land. Wel heeft de school een aantal unieke kenmerken ten opzichte van reeds bestaande initiatieven die één of meer dezelfde kenmerken hebben (maar dus ook verschillen)

Is er een markt voor?
Rest de vraag of er markt is voor een dergelijk initiatief. Voor zover het zich nu laat aanzien heeft de Open Online Basisschool niet de ambitie de rol van het reguliere onderwijs over te nemen. Zou m.i. ook niet kunnen, behalve wanneer ouders bereid zijn overdag thuis te blijven en hun kind(eren) te begeleiden bij het leren. Wel een vorm waarbij het educatief partnerschap optimaal wordt ingevuld, maar bij ons thuis bijvoorbeeld ondenkbaar.

Maar als het aanvullend blijft aan regulier onderwijs, wat zou dan de reden voor een school zijn om de samenwerking te zoeken met de Open Online Basisschool? Misschien een goede vorm om kinderen met een achterstand en/of hoogbegaafden begeleid extra werk te laten doen na schooltijd? Zou kunnen, maar wat is daarbij dan de betrokkenheid van de school?

Zoals ik al zei; nog heel veel vragen. Maar ik ben wel benieuwd. Op zich is het altijd goed om te kijken naar mogelijke andere werkvormen.

 

One thought on “Is er toekomst voor de Open Online Basisschool?

  1. H. Mertjens zegt:

    Nog voor het project van de “Open Online Basisschool” begint, is het al(lang) achterhaald. Gratis online oefenstof is er al voldoende; naast de genoemde sites zou ik ook graag de website http://www.leestrainer.nl willen noemen.

    Natuurlijk zit geen enkele basisschool te wachten op een “abonnement” bij deze online school. En wat de kinderen die thuiszitten betreft: juist de sociale vaardigheden die (met name) deze kinderen op de basisschool zouden moeten opdoen, missen ze in een online “school”.

    Ik zeg: geld aan de “Open Online Basisschool” spenderen is zinloos.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *