De beste IT is saaie IT

Saaie IT

Heeft u al een 3D-printer in de klas? Of dan toch in ieder geval een robot op school? Waarschijnlijk niet. En dat gaat ook niet zo snel gebeuren. De meeste 3D-printers die ik in het onderwijs tegenkom leiden een kwijnend bestaan. Dat is ook helemaal niet gek want zolang de toepassing van IT nog niet volledig geïntegreerd is in de les blijven dit soort toepassingen vooral ‘gadgets’. Het probleem is alleen dat men zo hard blijft duwen op het gebruik van deze toepassingen.

Ik heb het hier op deze plek wel vaker gezegd. Ten aanzien van de toepassing van IT is het onderwijs vooral bezig met inspireren en veel te weinig met organiseren. En ook al worden docenten daadwerkelijk geïnspireerd om mooie nieuwe technologie toe te passen dan betekent dat niet dat het ook vervolgens wordt toegepast in de klas. Dat is geen onwil maar er wordt te vaak vergeten dat de situatie in de klas nu eenmaal afwijkt van die mooie demo omgeving. Bovenal wordt er in de regel te weinig gekeken naar de problemen en uitdagingen waar de docent tegenaan loopt. Een docent is namelijk ook gewoon een mens. En elk mens vraagt zich (bewust of onbewust) bij elke verandering af: wat betekent dit voor mij?

Het succes van Snappet is precies op deze gedachte gestoeld. Het is natuurlijk een prachtig adaptief leerplatform maar het doet ook nog iets anders. Niet alleen ondersteunt het gedifferentieerd onderwijs op een geweldige manier, het verminderd ook direct de werkdruk bij de leerkracht. Het saaie nakijkwerk wordt door het systeem gedaan. En dat is nou precies waar IT ooit voor is uitgevonden: automatiseren. Natuurlijk is zo’n adaptief leerplatform niet zo sexy als een robot of een ‘green screen’ opstelling. Heel innovatief is het misschien niet, wellicht zelfs wat saai, maar het werkt wel.

Die scholen waar IT al een geïntegreerd onderdeel is van het leerproces maken juist slim gebruik van dit soort platformen. De eenvoud van het gebruik, het verhogen van de kwaliteit en het verminderen van de werkdruk zijn hierbij de belangrijkste succesfactoren. Begrijp me goed, ik denk dat nieuwe toepassingen zoals robots een hele zinnige plek kunnen krijgen in het onderwijs. Maar die scholen die wel een 3D-printer hebben maar waar docenten handmatig resultaten van het ene naar het andere systeem aan het overtypen zijn hebben er weinig van begrepen. IT in de klas hoeft niet heel ingewikkeld te zijn. Het moet iets toevoegen maar vooral ook iets oplossen, zoals bijvoorbeeld die werkdruk voor de docent/leerkracht verminderen. En daar heb je dus geen hoogdravende visie voor nodig. Dat moet je vooral gewoon doen!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *