Toekomstvast met een IT-bestemmingsplan

ToekomstOnze clienten vragen nog regelmatig om voor hen de ‘stip op de horizon’ te beschrijven. Of om een ‘blauwdruk’ voor de toekomst te maken. In het huidige tijdsbeeld is dit niet meer realistisch. Ontwikkelingen gaan dermate snel dat de blauwdruk al verouderd is nog voordat de figuurlijke inkt droog is. Kunnen we dan helemaal niets doen en moeten we gewoon afwachten wat de toekomst ons brengt?

Dat is niet verstandig want dan zit u als organisatie niet meer aan het stuur. Al is de ‘stip op de horizon’ niet meer te beschrijven dan kan nog wel de ‘horizon’ worden beschreven. Een goed hulpmiddel hiervoor is een ‘IT-bestemmingsplan’. Een bestemmingsplan van de overheid is een beleidsdocument waarin voor een gebied de ruimtelijk ordening bepaald wordt. Hierin staan kader stellende principes voor bebouwing, horeca, recreatie, landbouw etc. Ook worden er architecturale kaders bepaald. Projecten worden vooraf getoetst aan de kaders van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is bindend voor overheid en burgers.

Een bestemmingsplan voor IT wordt op dezelfde wijze ingezet en bevat:

– Organisatorische inrichting van de IT-organisatie.

– Processen.

– Kaderstellende principes en uitgangspunten.

– IT-architectuur.

– Meerjarenbegroting.

Het IT-bestemmingsplan wordt gevoed door het strategisch beleidsplan, de visie op leren met IT en de technische architectuur van de organisatie. Projecten en/of programma’s worden voor een go/no go door de stakeholders getoetst aan de kaders van het bestemmingsplan. Op deze wijze verkrijgt de organisatie richting en een besturingsmechanisme om naar de toekomst te navigeren. Een dergelijk bestemmingsplan is een pragmatische basis om de IT-Governance in de organisatie te concretiseren.

 

One thought on “Toekomstvast met een IT-bestemmingsplan

 1. Erik Tiddens zegt:

  Dag Frits!
  Met grote regelmaat hoor ik de kreet dat de ‘ontwikkelingen zo snel gaan’ en dat het zo moeilijk is om in die chaos stuur te houden. Wat jammer toch dat we niet meer boven de materie uit kunnen stijgen en door te roepen ‘dat het allemaal zo snel gaat’ zelf de chaos in stand houden.
  Zo heel groot is de chaos niet en we zijn vooral onze eigen rem omdat we te makkelijk ‘trendhoppen’. Grote lijnen en details worden door elkaar gehaald of niet gezien. Echte ontwikkelingen wordt geen kans en tijd gegund om tot wasdom te komen. De mythe van de ICT (snel-snel, vooruitgang, stilstand is achteruitgang, efficiënter, eindelijk professioneel, we lossen alles op…) houdt zich zelf in stand.

  De wereld draait niet beter, gezonder of veiliger omdat we ICT hebben uitgevonden. Kijk om je heen. Wel gaan heel veel dingen sneller en of dat een voordeel is moet nog blijken. Zodra het met een mens sneller gaat dan zijn loopsnelheid ontstaan er risico’s. De ICT creeërt snelheid in processen met alle risico’s van dien. En daarom is roepen ‘dat het zo snel gaat’ in mijn ogen niet verstandig: je bent dan echt het stuur kwijt.

  Met vriendelijke groet wens ik je een goede zoektocht!

  Erik Tiddens

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *