IT-performance: Je krijgt wat je vraagt

Belangen IT organisatie vraag en aanbodOnderwijzend personeel en schoolleiding liegen er niet om, ze zijn ontevreden over de IT op school. Ofwel: de IT-performance wordt als onder de maat ervaren. De IT is veel te veel dicht getimmerd en systemen zijn traag en dat is allemaal de schuld van de IT-organisatie en/of IT-leveranciers.

Helaas zie ik dit beeld te vaak bevestigd. Het blijkt al jaren zo te gaan en het vertrouwen in de IT is zo langzamerhand tot een dieptepunt gezakt.

Vraag je aan de schoolleiding hoe het komt dat men ontevreden is over de IT, is het antwoord meestal ‘ze (de IT-ers) begrijpen ons niet’. Andersom zeggen de IT-ers dat het ‘onderwijs’ niet weet wat ze vraagt en wat de impact daarvan is.

Wat krijg je als je vraagt om flexibele en betrouwbare IT? Als de verantwoordelijkheid van IT op school volledig bij de IT-ers / IT-leverancier ligt krijg je vooral een dichtgetimmerde IT wat niet of zeer beperkt flexibel is. Dit omdat de IT-ers/ IT-leverancier anders de betrouwbaarheid van de IT niet kan borgen. De impasse waar we inzitten lijkt dus een oorzaak van belangen en verantwoordelijkheden te zijn. We zouden meer oog moeten hebben voor wederzijdse verantwoordelijkheid en belangen. Ik ben er van overtuigd dat dit resulteert in een andere vraag en daarmee een ander antwoord.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *