Onderwijs 2032 of “Hoe eet je een olifant?”

ons onderwijs 2032Eind januari verscheen het eindrapport Onderwijs 2032. Afgelopen weekeinde werd dit tot op de enkels afgezaagd door Arjan Lubach in zijn talkshow bij de VPRO (zie deze link). Volgens Lubach is het rapport op een verkeerde manier tot stand gekomen, zit er niemand te wachten op onderwijsvernieuwing (“Niet vernieuwen” is het nieuwe vernieuwen) en staat het adviesrapport vol open deuren. Hoewel ik normaal geen fan ben van Lubach heb ik dit keer wel erg om hem moeten lachen. Ik ben het alleen niet met hem eens.

Totstandkoming van het rapport

Na een Nationale Brainstorm heeft een maatschappelijke dialoog plaatsgevonden. Op basis van deze dialoog is een voorlopig advies geformuleerd. Dit advies is tijdens een consultatieronde besproken met leraren, leerlingen, schoolleiders, ouders, bestuurders, werkgevers en culturele en maatschappelijke organisaties. Volgens Lubach heeft dit ertoe geleid dat er een veel te lange lijst is ontstaan van zaken waaraan in het onderwijs aandacht moet worden besteed. En dat terwijl leerkrachten nu al klagen dat de werkdruk veel te hoog ligt. Naar mijn mening is er echter sprake van een evenwichtige lijst van kennis en vaardigheden waaraan aandacht moet worden besteed. Waarbij veel elementen van de 21st century skills terug komen

De boodschap

De kern van de boodschap in het rapport is nog steeds hetzelfde als in het voorlopig advies dat eind vorig jaar verscheen: we moeten werken aan een andere balans tussen kennis, persoonskwaliteiten en maatschappelijke toerusting, een kleinere kern met verdieping, samenhang tussen de vakken en meer ruimte voor maatwerk en nieuwe vaardigheden. Kortom: minder de focus op rekenen en taal en ruimte voor differentiatie en ontwikkeling van individuele talenten. Ik ken maar weinig mensen in het onderwijs die het daar niet mee eens zijn. Wel worstelt iedereen ermee hoe e.e.a. praktisch vorm te geven. En natuurlijk zijn er mensen die terug zullen grijpen op de 29 idea-killers uit het onderwijs, maar dat past in de innovatiecurve van Rogers.

29 idea killers onderwijs

 

Te hanteren aanpak

Volgen Lubach is “Niet vernieuwen” het nieuwe vernieuwen. Hij refereert o.a. naar de recente publicaties die aangeven dat de werkdruk veel te hoog ligt in het onderwijs. Maar meent hij dat serieus? Onze samenleving verandert in razend tempo. In belangrijke mate onder invloed van technologische ontwikkelingen. Het onderwijs moet hier in mee en snel ook. Natuurlijk kan e.e.a. niet allemaal tegelijk. Belangrijk is echter wel dat er stappen gemaakt worden, dat er continue beweging is. Het hoeven niet altijd grote stappen te zijn. Als ze maar wel genomen worden. Dan is alles mogelijk. Het is net als met het eten van een olifant: dat doe je ook hapje voor hapje!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *