Programmeren op school? Ja!

Programmeren op schoolHet platform Onderwijs 2032 heeft recent haar advies gepubliceerd. Naast de vanzelfsprekende aandacht voor onder andere taal- en rekenvaardigheden neemt digitale geletterdheid een prominente plek in het advies in. Volgens mij is dat ook hard nodig want we stevenen met een noodgang af op een enorm probleem op de arbeidsmarkt: een chronisch tekort aan hoogopgeleide IT deskundigen.

Digitale geletterdheid bestaat in het advies uit vier onderdelen. Basiskennis van IT, Informatievaardigheden, Mediawijsheid en Computational thinking. De eerste drie zijn vooral vaardigheden die noodzakelijk zijn om je goed te kunnen handhaven in de steeds digitaler wordende wereld. De laatste gaat echter een stuk verder. Het platform beschrijft computational thinking als volgt. ‘Het Platform vindt het belangrijk dat leerlingen leren begrijpen hoe een computer werkt. Als ze weten welke technologie daarachter zit, kunnen ze computers inzetten om een probleem op te lossen: computational thinking. Hoe bepaalt een zoekmachine bijvoorbeeld de volgorde waarop alle zoekresultaten worden geordend? En waardoor doet een robot wat hij doet? Computational thinking draait om vaardigheden die nodig zijn om complexe problemen op te lossen, zoals logisch redeneren, het herkennen van patronen en systematisch denken. Leerlingen kunnen dat leren door zelf technologie te gebruiken, zoals door kennis te maken met programmeren en door te experimenteren met 3D-printers.

Kinderen maken in het primair en voortgezet onderwijs nog maar zeer beperkt kennis met IT op de manier zoals hierboven beschreven. Natuurlijk zijn er wel scholen die experimenteren met 3D-printers maar erg structureel is het niet. Het gevolg is dat leerlingen het hoger IT onderwijs massaal links laten liggen. Er worden wel IT’ers opgeleid, maar voor niet bestaande banen. Al jaren verbaas ik mij over het braaf blijven opleiden van systeembeheerders op MBO niveau. Even wat cijfers? Volgens het UWV kende Nederland op 31 december van 2015 21149 werkloze automatiseerders. Nog nooit was het aantal werkeloze IT’ers zo hoog. Tegelijkertijd is het aantal IT vacatures ongekend hoog. Dit betreft echter vooral programmeurs op minimaal HBO niveau, maar bij voorkeur academisch geschoold. En juist die studies kampen met leegloop. Waarom? De leerlingen van nu maken weliswaar veel gebruik van IT (smartphones, tablets) maar ze hebben geen idee wat er zich ‘onder de motorkap’ afspeelt. En onbekend maakt onbemind.

Nu begrijp ik ook wel dat veel jonge mensen die voor een studiekeuze staan dit vaak lastig vinden. Maar bedrijfskunde of rechten is toch behoorlijk wat tastbaarder dan informatica. IT is simpelweg vrij onzichtbaar. En met de Internet Of Things wordt het nog erger. IT verdwijnt in alledaagse dingen. De meeste mensen zijn zich volstrekt onbewust van de rol die IT in heel veel producten speelt. En als je er op jonge leeftijd dus geen kennis mee hebt gemaakt dan wordt het nooit wat. Het is gewoonweg een feit dat er een steeds grotere behoefte ontstaat aan hoogopgeleide IT’ers. Als we dit probleem willen oplossen dan moet het onderwijs aan de slag met een andere denkrichting: computational thinking.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *