Wij wensen u …


 

Beste lezers,

In het afgelopen jaar hebben wij u via deze nieuwsbrief wekelijks geïnformeerd over tal van onderwerpen. Veel van deze blogs ontsproten uit de ervaringen van onze collega’s en uit de dagelijkse praktijk.

Het spectrum van de onderwerpen was breed, deels om tegemoet te komen aan uw interesse maar ook omdat het onderwerp actueel was. Nu blijkt het vinden van een onderwerp om over te schrijven niet zo moeilijk omdat er binnen het onderwijs sprake is van grote veranderingen.

De druk op bestuurders en docenten neemt toe om met innovaties in het onderwijs bezig te zijn. De belangen die er spelen bij uitgevers en onderwijsdienstverleners zijn eveneens groot. Soms zijn deze belangen tegengesteld en werpen spanningen op. Dan blijkt dat veranderingen niet zomaar en vanzelfsprekend te implementeren zijn.

En tijdens deze veranderingen moet ook de winkel open blijven en de kwaliteit van het geleverde onderwijs moeten blijven voldoen aan de gestelde normen. Want dat verwachten leerlingen, ouders en niet in de laatste plaats de inspectie.

Met respect en bewondering hebben we in onze projecten gemerkt dat de belangrijkste drijfveer om te veranderen toch telkens weer het kind is wat “klaargestoomd” moet worden om voorbereid zijn of haar toekomst in te stappen. Dat gewortelde werkwijzen hierbij soms moeten veranderen is hieraan ondergeschikt en biedt ook geweldige kansen.

Betekent dit dan dat alle veranderingen een verbetering betekenen en succesvol zijn? Dit is geenszins het geval. Zoals een bestuurder laatst opmerkte: “Wij doen al 100 jaar hetzelfde, dus het onderwijs moet zichzelf opnieuw uitvinden”. Een kritische blik is en blijft daarom een vereiste omdat het gegeven hoe het onderwijs er in de toekomst uit ziet ontbreekt.

Dit maakt de wereld van vandaag, morgen en overmorgen zo boeiend.

Kansen en uitdagingen zullen zich ook in 2016 blijven aandienen dit vraagt flexibiliteit en aanpassingsvermogen.

Wij zijn trots dat wij als Expanding Visions hieraan ons steentje kunnen en mogen bijdragen.

Namens alle collega’s van Expanding Visions wensen wij u een gezond en succesvol 2016 toe!

Frits Pfeiffer

Managing Partner

Schermafdruk 2014-12-19 11.50.07