Digitale innovatie: Sensor City

Robot - Expanding VisionsDat de digitale revolutie in een enorme versnelling is geraakt zien we ook steeds meer terug in harde cijfers. Uit onderzoek van ABN-AMRO blijkt dat de IT-sector dit jaar veel harder groeit dan de economie. In acht jaar tijd is het aantal bedrijven dat actief is in de IT-sector verdubbeld naar ruim 52.000 (bron: FD.nl). Er vindt een hoop digitale innovatie plaats en dat is mooi en noodzakelijk. Want digitalisering zet onze wereld op z’n kop en zal verstrekkende gevolgen hebben voor de manier waarop we in de nabije toekomst leven en werken met elkaar. Juist daarom dienen ook onderwijs en overheid hier op in te spelen. En dat valt nogal tegen.

Voordat we nu allemaal gaan juichen bij de genoemde cijfers: in sommige andere landen gaat het nog veel harder. Juist in die landen (zoals de Verenigde Staten of Zuid Korea) spelen overheid en onderwijs een cruciale rol in deze ontwikkeling. En dat wil in Nederland nog niet echt vlotten. Weliswaar ondersteunen universiteiten zoals Delft, Twente en Eindhoven veel ‘start-ups’ maar voor de rest stelt het niet veel voor. Hoe kan je nu als overheid en onderwijs hier op een goede manier vorm aangeven?

In mijn eigen woonplaats Assen is enkele jaren geleden het Sensor City platform ontstaan. Dit is een project (living lab) waarbij een grootschalig stedelijk netwerk van sensoren is gerealiseerd waarmee een proeftuin voor digitale innovatie is ontstaan. Het gaat natuurlijk helemaal niet om die sensoren op zich maar om wat je met al die data kan doen. De twee belangrijkste IT-trends voor de aankomende jaren, Internet of Things (IOT) en Big Data, komen hier perfect samen. Dat stedelijk netwerk is nog maar de eerste stap. Assen heeft namelijk iets waarmee het wereldberoemd is: het TT-circuit. En juist daar wordt het netwerk binnenkort naar uitgebreid. Hiermee kan het circuit worden ingezet om bijvoorbeeld onderzoek te doen naar autonoom rijdende auto’s.

Zie hier een overheid die precies de rol speelt die het zou moeten spelen: het op een slimme manier faciliteren van innovatie door het verbinden van nieuwe en bestaande structuren. Volgens de Asser wethouder Maurice Hoogeveen (economische zaken) betekent dit ‘een stimulans voor innovatie, biedt het kansen voor kennis- en onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven’. Maar dan moet het onderwijs natuurlijk wel echt aanhaken.

IT is op de meeste VO scholen nog volstrekt afwezig. Als er al aandacht voor is dan betreft het vooral wat basiskennis en mogelijk wat programmeerwerk. Een 3D-printer is nog zeldzaam maar wel een voorbeeld van hoe het wel moet. Met zo’n ding kan je namelijk concreet de toepassing en werking van IT laten zien. Precies zoals het sensor netwerk dat kan doen. Zo maak je IT levend en begrijpelijk en dat is hoognodig ook. Aan IT hangt namelijk nog altijd een ‘nerdy’ uitstraling. Met als gevolg dat er een nijpend tekort is aan goed opgeleide IT specialisten. Volgens het UWV zijn er sinds 2011 per kwartaal ruim 11.000 IT gerelateerde vacatures bij gekomen (die grotendeels niet kunnen worden ingevuld). En elk jaar studeren er slechts 4.500 informaticastudenten af. Dat hoef ik voor u toch niet verder uit te rekenen? Kom op dus onderwijs en pak deze uitdaging nou eens goed op. En dat begint wellicht door met een klas eens de bus richting Drenthe te pakken.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *