Co-sourcing = Maximaal grip op IT

Co-sourcing - Expanding VisionsOm succesvol te komen tot het ‘Leren met IT’ moet er een aantal randvoorwaarden ingevuld worden. Leren met IT vraagt allereerst om een adequate, stabiele en betaalbare technische infrastructuur. Als u deze nog niet heeft dan moet deze ontworpen, gerealiseerd worden en daarna beschikbaar gesteld aan de organisatie. Geen eenvoudige opgave en dat is pas het begin!

Vervolgens moet de technische infrastructuur in stand gehouden en continue geoptimaliseerd worden. Geen sinecure met de alsmaar complexer wordende technologie. Zelf de techniek in handen houden met eigen personeel wordt een bijna onmogelijke opgave. Er zijn simpelweg te veel expertises voor benodigd. Gelukkig (?) verdwijnt er meer in de cloud waarvan de onderliggende techniek onder de verantwoordelijkheid van de leverancier valt. De beheerorganisatie moet dan wel ‘cloudregie’ gaan voeren. Cloud applicaties doen meestal één aspect erg goed, waardoor u er meerdere zult gebruiken die onderling weer onderling moeten worden.

IT-contracten en SLA’s moeten beheerd worden, om toepassing optimaal te benutten moet het functioneel beheer geregeld worden. O ja, de focus moest op het ‘Leren met IT’ en wie gaat dit dan doen?

Dan alles maar outsourcen bij één partij? Gesteld dat er partijen zouden zijn die alles kunnen (ik ken ze niet) dan betaalt u daar wel een prijs voor. U verliest namelijk de grip op de kosten, doorlooptijden, kwaliteit en vooral op de toegevoegde waarde van uw IT. Hoe hoog die prijs is hangt van uw IT-ambities af. Ambities vragen al snel om grip want u blijft zelf verantwoordelijk voor het rendement wat u uit uw IT-investeringen haalt. En de budgetten die u heeft zult u zo doelmatig mogelijk willen besteden.

Zijn er dan varianten op zelf doen versus alles outsourcen? Ja, die zijn er wel degelijk. Het voeren van regie-as-a-service is een model wat u weer grip op uw IT geeft zonder dat u een kostbare IT-afdeling in stand hoeft te houden. Regie-as-a-service is ongeschikt voor een zuiver outsourcingsmodel maar gaat weer veel verder dan detachering, mits u het organiseert op basis van co-sourcing. Co-sourcing gaat uit van partnering waarbij u met vaste klantenteams gezamenlijk, op basis van KPI’s, werkt aan het realiseren van uw strategische doelstellingen.

Algemeen nadeel van volledige outsourcing is dat dit ‘transactioneel’ ingestoken is op basis van operationeel excellence. Co-sourcing is ‘relationeel’ ingestoken en past daarom veel beter bij de onderwijs cultuur.

Uw focus kan dan maximaal op het toepassen van IT ofwel het ‘Leren met IT’. Iets wat zo dicht op het onderwijs zit dat uw dit niet wilt uitbesteden. U bent en blijft zelf verantwoordelijk.

‘Het is niet genoeg grote deugden te hebben; men moet ze ook weten te beheren’

Francois de la Rochefoucauld. Frans schrijver 1613-1680

(klik op het plaatje voor een vergroting)

Co-sourcing versus outsourcing

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *