Moet programmeren een verplicht vak op school worden?

codeweekAfgelopen week was de codeweek. Een week die tot doel had kinderen te interesseren voor programmeren. De aftrap was in Nemo in Amsterdam. Eén van de oproepen die daar voorbij kwam: programmeren als verplicht vak op school introduceren. Waarbij Engeland als voorbeeld wordt genoemd. Maar is dat wel een goed idee?

 

Onheuse argumenten

De Codeweek is een EU-initiatief uit 2013 van voormalig vicepresident van de Europese Commissie, Neelie Kroes en haar ‘Young Advisors’, zo valt te lezen op de site codeweek.nl. Door middel van de Codeweek willen zij iedereen kennis laten maken met de wereld van code. Programmeren zo wordt gesteld, is de vaardigheid van de toekomst: het bevordert creativiteit, leert je samenwerken met mensen over de hele wereld en laat je communiceren in een universele taal!

Ik weet niet zeker of Kroes er ook daadwerkelijk voor heeft gepleit dat programmeren een verplicht vak op school wordt. Remco Pijpers, expert kind en digitale media bij Kennisnet, doet dit feitelijk wel.

Maar laten we wel zijn: creativiteit, samenwerken en communiceren in één universele taal kun je ook op andere manieren leren. Manieren die je misschien beter liggen of er echt toe doen. Alsof we allemaal in een programmeertaal met elkaar zouden kunnen communiceren. Engels of Spaans is dan volgens mij veel effectiever.

In het verslag van de startbijeenkomst van de Codeweek stelt Sandra Legters van Stichting OPONOA – een schoolbestuur in de Achterhoek dat werkt aan een concept-leerlijn programmeren in het basisonderwijs – dat niet alle kinderen programmeur hoeven te worden, maar dat programmeren wel een basisvaardigheid is waarover kinderen moeten beschikken. Net als Nederlands.”Je biedt het vak Nederlands ook niet aan om van iedereen een Harry Mulisch te maken. Het gaat er bij beide vakken om dat je leerlingen een aantal basisvaardigheden meegeeft”, zo stelt zij.

Ik persoonlijk vind deze vergelijking totaal niet op gaan: als ik de Nederlandse taal niet beheers, kan ik mij in het dagelijkse leven niet redden. Maar ik kan mij tot nu toe prima redden zonder te kunnen programmeren. Als ik maar weet hoe ik IT kan toepassen en hoe ik er mee om moet gaan (denk aan social media).

 

Uitkomsten Nationale School Onderzoek AD

Toevallig werden dit weekeinde de resultaten van het het Nationale School Onderzoek van het AD gepubliceerd. In totaal 85.000 lezers van deze krant hebben de afgelopen maanden gehoor gegeven aan de oproep hun mening te geven over de staat van het onderwijs in Nederland en suggesties te doen voor verbeteringen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat slechts 18% van de ouders vindt dat Programmeren een verplicht vak in het primair onderwijs zou moeten zijn. 42% vindt dat Programmeren een verplicht vak in het VO zou moeten zijn. Daarmee scoort Programmeren voor het VO ongeveer even hoog als het vak “Omgangsvormen” wat volgens 41 van de ouders verplicht zou moeten worden in het VO. En voor het VO iets lager dan vakken als Techniek, Omgaan met sociale media en Extra sportles (resp. 55, 51 en 53%).

Voor het PO scoort Programmeren echt veel lager dan vakken als Engels, Techniek, Omgaan met sociale media, muziekles, extra sportles en Omgangsvormen, waarvan respectievelijk 79%, 44%, 53%, 49%, 45% en 59% van de ouders vindt dat die verplicht moeten worden.

 

Conclusie

Ik zie Programmeren absoluut niet als een basisvaardigheid. Gelukkig denkt Simone Walvisch, vice-voorzitter van de PO-raad, hier net zo over en ouders blijkbaar ook. De vaardigheden die geacht worden aangeleerd te worden via programmeren kunnen ook op andere (en wat mij betreft leukere) manieren worden aangeleerd. En leren programmeren om een universele taal te spreken? Hou op, zeg! Ouders hebben het wat dat betreft goed begrepen. Leer de kinderen Engels spreken!

Het lijkt mij geen goed idee om programmeren een verplicht vak te maken. Omdat het wat mij betreft geen basisvaardigheid betreft staat dit idee mijlen ver af van de intentie om in het onderwijs maximaal aan te sluiten bij de talenten van kinderen.

Waar ik wel in geloof is zoiets als Codestarter, een initiatief vanScience Center NEMO, Platform Bèta Techniek en Google. Hierbinnen wordt kinderen op een laagdrempelige manier via workshops na schooltijd de mogelijkheid geboden om kennis te maken met programmeren. Op die manier faciliteer je kinderen die echt geïnteresseerd zijn en wellicht talent op dit vlak hebben. Zie voor meer informatie codestarter.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *