Waarom de IT-beheerder zegt: “kan niet”

Kan nietDe IT in de scholen lijkt wel in digitaal beton gegoten. Als je bijvoorbeeld een aanpassing wilt in het leerlingvolgsysteem waardoor de cijfers geautomatiseerd worden ingevoerd krijg je van de beheerder te horen “wat u wilt kan niet”. Dat is ook wat. Een digitaal systeem waarbij het niet mogelijk is om gegevens als cijfers geautomatiseerd in te voeren.

Je laat het er niet bij zitten en neemt contact op met iemand die je kent van een ander schoolbestuur waarvan je weet dat daar hetzelfde leerlingvolgsysteem wordt gebruikt. In het gesprek stel je de vraag hoe zij de cijfers invoeren in het leerlingvolgsysteem. Trots wordt je verteld dat het invoeren van cijfers automatisch gaat. Voorkomt fouten en het bespaart heel veel tijd. En ja hoor daar komt de wedervraag: “doen jullie dat niet dan?”

Met de kennis dat wat je wilt wel degelijk kan ga je terug naar je (applicatie) beheerder. Het wordt een discussie waarin het gehalte jargon je verslagen doet afdruipen. Bij ons kan het dus niet…

Gelukkig is het niet overal zo gesteld, maar wat maakt nu dat het opvallend vaak ‘kan niet’ klinkt uit de hoek van de IT-beheerder? Het lijkt er zelfs op dat het ‘kan niet’ nog vaker klinkt als het beheer door een leverancier wordt uitgevoerd.

Heel simpel, de beheerder is verantwoordelijk voor het in stand houden van de IT en/of de systemen als het leerlingvolgsysteem. Een wijziging of aanpassing daarop ziet de beheerder (of leverancier) als een bedreiging. Een bedreiging die het functioneren van het systeem kan ondermijnen en daar is de beheerder (of leverancier) de dupe van.

Dit kan dus betekenen dat ‘kan niet’ niets te maken heeft met of het technisch wel of niet kan. Het heeft te maken met hoe IT is georganiseerd en hoe daar sturing aan wordt gegeven. Wie voert op school de regie op IT?

IT regie EV organiseren onderwijs

 

One thought on “Waarom de IT-beheerder zegt: “kan niet”

  1. Hans Miegielsen zegt:

    Wat meer nuance zou wat mij betreft in dit artikel zeker op zijn plaats zijn. Op suggestieve wijze wordt er nu namelijk een eenzijdig en beschamend beeld van een beroepsgroep geschetst. Met gebruikmaking van wat meer detailkennis zou er zeker meer perspectief aangebracht zijn, wat m.i. de kwaliteit van dit bericht ten goede zou komen.
    Natuurlijk komt de beschreven vorm van onwil voor, soms in het belang van de eigen positie en soms ook op basis van te beperkte kennis of vaardigheden. Echter vaak is het juist de aanwezige detailkennis die tot dit soort antwoorden leidt. De situatie bij de ene organisatie hoeft niet persé identiek te zijn aan die bij de andere. Ook de vraag en behoefte van de gebruiker verschilt vaak in detail wezenlijk. En dan hebben we het nog niet over hoe de systemen op organisatieniveau zijn ingericht. Het is vaak deze detailkennis die bijdraagt aan een realistische vraagstelling met echt haalbare doelen zodat automatiseringsprojecten ook daadwerkelijk kunnen opleveren waar de klant behoefte aan heeft.
    Net zoals we niet beter worden van (ongefundeerd) roepen “dat kan niet” zijn we ook niet gebaad bij de “alles kan” en “gouden bergen” cultuur (zoals we die bijvoorbeeld in Europese aanbestedingen van IT projecten vaak terug kunnen lezen).
    Volgens mij zou je dan ook als organisatie vooraf zo goed mogelijk (gebruikmakend van de aanwezige kennis) je vraag helder en vooral realistisch moeten formuleren. Dat vergroot de kans op succes aanzienlijk en voorkomt de teleurstelling bij de gebruikers als de beloofde supersnelle flitstrein… uiteindelijk toch een oud versleten roestig boemeltreintje blijkt te zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *