XaaS, vraagt om strakke regie!

Bouwstenen
XaaS bouwstenen

Cloud computing is niet meer weg te denken. Software-as-a-Service (SaaS) is het business model waarbij gespecialiseerde software oplossingen turn-key via internet afgenomen worden als dienst in de vorm van een abonnement. En we gaan verder… Infrastructure-as-a-Service, Platform-as-a-Service, Monitoring-as-a-Service, Network-as-a-Service enz. Deze beweging wordt Everything-as-a-Service of kortweg XaaS genoemd.

XaaS

De voordelen van het XaaS-model zijn evident. Gespecialiseerde IT-oplossingen hoef je niet meer zelf te bouwen en te onderhouden, er zijn geen investeringen nodig, schaalbaar, flexibel en dit alles zonder lange termijn verplichtingen aan te gaan met de aanbieder. Dit alles stelt de afnemer in staat om snel en flexibel  in te springen op de IT behoeften van de organisatie. Het is als Lego, complete bouwstenen waarmee je snel uit de voeten kunt. We hoeven niet meer precies te weten wat er onder de motorkap gebeurt. Daar is het te complex en te specialistisch voor geworden.

De veranderende rol van de IT-afdeling

Er komt wel een vraagstuk bij. Net als bij Lego moet je nu wel duidelijk weten wat je wilt bereiken en wat je daarvoor moet bouwen met de XaaS-onderdelen. In het verleden was dit het terrein van de IT-afdeling. Bij gebrek aan sturing bedacht de IT-afdeling wat goed zou zijn voor de organisatie. Ofwel aanbod/technologie gedreven i.p.v. vraaggestuurd vanuit het primaire proces. IT wordt met XaaS op een hoger abstractieniveau getrokken waardoor het rendement uit IT toe kan nemen. Ik zeg met opzet ‘kan’ omdat dit niet vanzelf zal gaan. De organisatie zal er wel voor moeten zorgen dat ze zelf actief regie voert over het XaaS-model.

Ambities met IT in het primaire proces

Je moet natuurlijk wel eerst weten wat je met IT wilt bereiken en wat je ambitieniveau is. Weet je dit niet dan laat je dit over aan de aanbieder die dan ‘in control’ is. En wel over uw primaire proces. Verder moet het XaaS-model in stand gehouden worden en continue bijgesteld worden aan gewijzigde mogelijkheden en voortschrijdende gebruikerswensen. Xaas diensten zullen toegevoegd danwel afgevoerd moeten worden om aan uw meest recente doelstellingen te blijven voldoen.

IT Regievoering-as-a-Service

Het is als een orkest: virtuoze muzikanten spelen een mooie partituur onder leiding van een dirigent! De te spelen partituur wilt uzelf bepalen. Hier ligt een taak voor de IT-regieorganisatie om door middel van Servicedesk, Architectuur, Contract Management, Inkoop, Informatiemanagement de brug te slaan met het primaire proces.  Met volledige outsourcing aan één partij lost u dit niet op. XaaS staat niet voor één leverancier maar voor een samenspel van gespecialiseerde leveranciers. Welke rollen gaat (en kunt u) zelf invullen? Geheel of gedeeltelijk regievoering uitbesteden gaat hiermee deel uit maken van XaaS. Next level outsourcing is co-sourcing ofwel ‘IT Regievoering-as-a-Service’.

 

IT regie-as-a-Service
IT regie-as-a-Service

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *