Glasvezel in het PO; van ideaal naar werkelijkheid

apen in de kruiwagen
Vraagbundeling de oplossing?

“Naar schatting 900.000 leerlingen in het primair onderwijs dreigen de komende jaren de dupe te worden van gebrekkig internet op hun school.” Afgelopen maandag was de PO raad uitgebreid in het nieuws met het onderzoek van kennisnet naar de matige beschikbaarheid van glasvezelverbindingen in het onderwijs. Volgens het onderzoek heeft 59% van de scholen nu geen toegang tot toekomstvast, betaalbaar en snel internet.

De PO raad wil een landelijke oplossing. Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad vertelde in het NOS Journaal “Zeker op de wat langere termijn is alleen een glasvezelverbinding de manier om snel, goed en betrouwbaar internet in de basisscholen te hebben. En dat betekent dat er gewoon op elke basisschool glasvezel moet komen wat ons betreft.”

In een ander interview vult zij aan “Het is daarom van groot belang dat de Rijksoverheid, gemeenten en provincies er zo snel mogelijk samen met scholen voor zorgen dat dit voor alle leerlingen beschikbaar is. Anders komt een hele generatie kinderen tekort.”

Uit de uitspraken van de PO raad lijkt naar voren te komen dat het voor één PO school of zelfs voor één bestuur te kostbaar is om snelle en betrouwbare verbindingen te verwerven. De oplossing hiervoor is het bundelen van de vraag van meerdere besturen in een regio. Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van zo’n vraagbundeling is dat er voldoende afnemers zijn.  Alleen dan is het voor aanbieders interessant genoeg om ook moeilijk aan te sluiten locaties voor een redelijke prijs aan te bieden.

De uitspraken van de PO Raad zullen de scholen zeker motiveren om professionele verbindingen af te willen nemen. De kunst is echter om iedereen voldoende te (blijven) motiveren om mee te doen bij de bundeling van de vraag. In mijn ervaring met eerdere (glasvezel) vraagbundelingen in het onderwijs lukt dat alleen als er een sponsor is die het project start én de bundeling niet te groot wordt. Die sponsor is vaak een gemeente of een provincie. De meest succesvolle projecten waren niet landelijk, maar juist in een beperkt gebied, zoals Gemeente Amsterdam (Breedbandnetwerk Onderwijs Amsterdam), Breedband Tilburg, Teleman (Nijmegen), SSGA (Arnhem) Gemeente Groningen (Eduglas) of Zeeland (Zien).

Kern van het succes van soortgelijke vraagbundelingstrajecten is dat overheden zich scharen achter het initiatief, dat er solidariteit ontstaat tussen de deelnemers en dat het geen megalomaan project wordt waar niemand zich meer verantwoordelijk voelt voor het behalen van enig resultaat. Als aan die voorwaarden wordt voldaan, heb ik er vertrouwen in. U ook?

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *