Uw IT-leverancier als partner?

IT partner EVElke IT-leverancier noemt zich al snel uw IT-partner. Maar is dat ook zo. Is die IT-leverancier echt uw IT-partner? En wat is het voordeel van een goede IT-partner?

Of uw leverancier inderdaad uw partner is hangt af van wat u van een partner verwacht. Door de toenemende complexiteit, diversiteit en snelle ontwikkelingen in de IT is de rol van een partner sterk veranderd.

Voorheen was een IT-leverancier die zijn afspraken na kwam al een goede partner. Betrouwbaarheid, een goed aanbod en kennis van zaken waren hierbij belangrijke ‘partner-pijlers’.

Bestuurders vragen tegenwoordig van de partner, niet alleen de genoemde ‘partners-pijlers, maar vooral ook toewijding, het werkelijk behartigen van de belangen van het bestuur en het samenwerken voor een langere periode. Inhoudelijk betekenen deze randvoorwaarden:

  • Toewijding: Uw partner begrijpt wat onderwijs is en voelt aan waar uw belangen liggen.
  • Belangen behartigen: Uw partner zet zich in uw belangen in te vullen.
  • Samenwerken: voor een langere periode samenwerking op het gebied van inzet van IT in het onderwijsproces. Dit in plaats van (korte termijn) projecten, programma’s of interim werkzaamheden uit te voeren.

Wat is voor u het voordeel van een goede IT-partner? Is dat de zekerheid dat de partner de gemaakte afspraken na komt? Of gaat het meer over de ondersteuning bij optimale inzet van IT in het onderwijsproces?

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *