IT in het onderwijs komt op gang, nu de kwaliteit van IT nog.

Kwaliteit IT onderwijs management vraag aanbod EV

Elke school heeft zijn IT. Denk aan de PC’s, laptops, tablets, Wi-Fi, Internet, schermen, software en apps. Nu blijkt in de praktijk dat de ene school zeer tevreden is over het product van een leverancier terwijl de andere school juist ontevreden is over hetzelfde product van dezelfde leverancier. Wat zegt de mate van tevredenheid over de kwaliteit van het product en/of leverancier. Of liever de kwaliteit van de IT op school?

Op de korte termijn kan worden gesteld dat de tevredenheid een belangrijke maat is voor de kwaliteit van IT op school. Op de lange termijn is dat zeker niet het geval. Dit omdat de ontwikkelingen en innovatie in zowel het onderwijs als de IT snel gaan. Dat betekent dat wat vandaag nog ‘goed’ is over een paar maand kan zijn achterhaald en/of als onvoldoende worden ervaren.

Er wordt al stevig nagedacht over en het toepassen van IT in het leerproces. Wat helaas te vaak geen aandacht krijgt is hoe de kwaliteit te borgen van de ondersteunende IT in het leerproces en daarmee voor een deel de kwaliteit van onderwijs.

Wil je de kwaliteit van de IT in het leerproces/onderwijs duurzaam borgen dan zijn volgens mij ten minste de volgende punten van belang:

  1. Weten welke de IT-voorzieningen nodig zijn:

Dit is een doorgaande zoektocht en geen eenmalige actie. Het gaat om het volgen van de innovatie en ontwikkeling in het onderwijs en IT. Deze vraagarticulatie maakt de vertaling naar (nieuwe) vormen van leren met IT en de vertaling naar duurzame IT-voorzieningen. Natuurlijk zodanig dat het leerproces/onderwijs zich in lijn met de missie en visie van de school(en) kan ontwikkelen. Het gaat daarbij vooral om weten wat het verwachte rendement/effect is en wat er voor nodig is om dat te bereiken. Dat is meer dan alleen IT-voorzieningen.

  1. Aansluiting aanbod op de vraag:

De kwaliteit van het aanbod is afhankelijk van de kwaliteit van de vraag. Het is dus van groot belang dat de (interne)leverancier de juiste vraag krijgt. Hoe kan anders de leverancier een juist aanbod doen? Voor een creatieve IT-voorzieningen als een ELO is het de vraag of de vraag wel in één keer kan worden gesteld.

  1. Zorgen dat vraag en aanbod op elkaar aan blijven sluiten:

Net als punt 1 is ook dit een doorgaande activiteit waar bij het aanbod wordt getoetst op de oorspronkelijke vraag en verandering in de oorspronkelijke vraag. Het is het voeren van contract management, de nieuwe vraagarticulatie (punt 1) en het sturen op doelmatig resultaat.

Investering in kwaliteit betaalt zich terug!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *