Doorbraakprojecten Onderwijs en ICT richten zich op administratieve systemen

DoorbraakprojectenRecent zijn vier zogenaamde doorbraakprojecten Onderwijs en ICT geselecteerd door de PO-raad. Wat opvalt: alle 4 richten zij zich op de ontwikkelingen van administratieve systemen die tot doel hebben het inzicht in de vorderingen van leerlingen te vergroten.

 

Geselecteerde projecten

De projecten die geselecteerd zijn door de PO-raad zijn de volgende (bron: www.doorbraakonderwijsenict.nl):

 1. Hoe krijg je goed inzicht waar een leerling staat in het curriculum, op basis van de methode die gebruikt wordt op school (ongeacht welke methode dit is, maar startend bij taal en rekenen), en bepaal je vervolgens de individuele leerlijn? Ingediend door Stichting Rijdende School en Stichting Optimus en ondersteund door Bestuur Leerplein 055, Stichting OOG, Samenwerkingsstichting Kans&Kleur, RKBS De Ark en Brede school De Zevensprong.
 2. Hoe kun je systeem- en/of toepassings-onafhankelijk een centraal dashboard voor leraren maken, waarop de voortgang van hun leerlingen wordt weergegeven aan de hand van landelijk vastgestelde leerdoelen? Ingediend door de Almeerse Scholen Groep en ondersteund door Penta Primair.
 3. Hoe kom je tot een leerlingvolgsysteem voor het speciaal onderwijs, dat op een efficiënte en effectieve wijze individuele leerlinggegevens en kenmerken in beeld brengt ten behoeve van het op maat ondersteunen van de leerling? Ingediend door De Onderwijsspecialisten en ondersteund door BOOR, Heliomare, De Kleine Prins en de Aloysiusstichting.
 4. Hoe kun je met een digitaal portfolio het leerproces en de ontwikkeling van de leerling volgen en de administratieve druk bij leerkrachten verlichten? Ingediend door Signum en SKOFV.

 

Opmerkelijke keus

Op zich een opmerkelijke keus. Het zijn m.i. namelijk niet projecten die direct een bijdrage leveren aan bijvoorbeeld het traject dat door de PO-raad is uitgezet met het Programma van Eisen digitaal leermateriaal. Dit traject heeft tot doel de markt van methodegebonden digitaal leermateriaal te doorbreken en te komen tot een situatie waarin een leerkracht content uit meerdere methoden makkelijk kan combineren. Dit ten behoeve van meer gedifferentieerd onderwijs. Natuurlijk heb je vervolgens ook administratieve systemen nodig waarin je de vorderingen van individuele leerlingen goed kunt monitoren, maar volgens mij zijn die systemen al volop in ontwikkeling.

Moet ik dit nu zien als een teken dat het doorbraakproject vastloopt doordat ook de traditionele uitgeverijen aan tafel zitten? Of zorgt het onderwijs toch zelf voor de gewenste content en is aanpassing van de administratieve systemen het enige wat nog nodig is en ligt hier dus de hoogste prioriteit? Of is er sprake van een bewuste opbouw en zorgt men dat eerst de randvoorwaarden in administratieve zin zijn ingevuld om vervolgens de gewenste modulaire digitale content te ontwikkelingen?

De laatste 2 scenario’s zou ik mee kunnen leven, het eerste niet. Vernieuwingen zijn namelijk keihard nodig en als er de laatste iets duidelijk geworden is is het wel dat de belangen van het onderwijs en de uitgeverijen niet altijd op één lijn liggen. Het zal dus allemaal niet vanzelf zijn. Een duwtje in de goed richting is dus zeer welkom (en helaas broodnodig).

Zelf ideeën?

Mocht je zelf ideeën hebben over hoe de markt voor digitale content een duwtje in de goede richting gegeven zou kunnen/moeten worden, ga dan naar deze pagina op de website van de Po-raad.

 

One thought on “Doorbraakprojecten Onderwijs en ICT richten zich op administratieve systemen

 1. Erwin Bomas zegt:

  Beste Bert,

  Goed dat jullie ook hier aandacht besteden aan het Doorbraakproject. Ik ben zelf binnen dit project als projectleider verantwoordelijk voor de versnellingsvragen in het PO, waar je over schrijft. Ik kan in ieder geval je eerste aanname/scenario over de selectie uitsluiten. Alleen schoolbesturen kunnen vragen aanmelden (zie ook https://www.poraad.nl/themas/innovatie-ict/onderwijs-en-ict/wegnemen-belemmeringen-0) en een onafhankelijke toetscommissie bestaande uit mensen uit het veld (zie ook https://www.poraad.nl/themas/ict-in-het-onderwijs/ondersteuning-bij-ict/versnellingsvragen/toetscommissie) beoordelen deze aan de hand van de criteria (waar het door jou genoemde Programma van Eisen Sectorale Vraagsturing Leermiddelen PO/VO ook expliciet in opgenomen is).
  Nu over de vragen: we bemerken ook een verschuiving in de vraag van flexibilisering van content naar overstijgende voortgangsinformatie. De focus komt meer op de leerling te liggen. De achtergrond hiervan verschilt nogal per vraag. We zijn nu bezig om de website om te bouwen de vragen uitgebreider uit te lichten. Op basis van de omschrijving in één zin doen we nog onvoldoende recht hieraan. Daarnaast worden vragen nu verder uitgediept en komt daar ook meer informatie uit naar voren die we gaandeweg zullen publiceren.
  Dank voor je oproep aan scholen om ook vragen in te dienen. Het project loopt tot en met 2017 en we hebben jaarlijks ruimte voor 15 vragen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *