Leren met IT, project of proces?

Leren met ITVeel scholen en besturen willen graag het gebruik van IT in de les stimuleren. De laatste tijd horen wij vaak vragen als “welke IT middelen moet ik inzetten om in de klas te differentiëren?” en “kunnen wij beter iPads of Android tablets aanschaffen?” Ik begrijp de vragen, maar de onderliggende vraag is “ hoe komen we tot een duurzame verandering?”.

In een van onze vorige blogs gebruikten wij de metafoor van een bergbeklimming om aan te geven welke basiskampen ingericht moeten worden , voordat gestart kan worden met het gebruik van IT in de les. Deze basiskampen (IT infrastructuur op orde) en (de organisatie van IT op orde) zijn onmisbaar om leren met IT goed te laten werken.

Voor het inrichten van de basiskampen vormt het strategisch beleidsplan of schoolplan altijd het uitgangspunt. Hierin staat visie op onderwijs centraal. Door te onderzoeken hoe IT daar een zinvolle bijdrage aan kan leveren, ontstaat een visie op “leren met IT”. Het inrichten van de basiskampen betekent vaak het aanbrengen van een aantal wijzigingen in de bestaande IT infrastructuur en organisatie van IT.

Hier kan bijna alles nog projectmatig worden aangepakt. Ook het vergroten van kennis en basisvaardigheden kan je als project aanpakken. Het begint met een inventarisatie van het kennisniveau van de leraren. In combinatie met de visie op IT in de les, weet je wat er moet worden aangepakt en in hoeveel tijd dit moet worden bereikt. Projectmatig werken met projectleiders, mijlpalen, SMART-doelen en deadlines is hierop van toepassing.

Als de basiskampen zijn ingericht kan de beklimming naar de top worden ingezet. In deze metafoor staat de top voor het optimaal gebruik van IT ter ondersteuning van het leerproces.

Voor de beklimming naar de top gelden echter andere regels; om de beklimming naar de top te laten slagen is een groep nodig die enthousiast is over het einddoel. Want, volgens Covey, zonder betrokkenheid geen commitment! Het gaat dan om organisatieontwikkeling. We moeten het hier veel meer hebben van intrinsieke motivatie en die kun je niet top-down managen anders creëer je je eigen weerstand. Dit vraagt om een procesmatige benadering waarvoor je andere middelen inzet zoals bv een leergemeenschap.

Een professionele leergemeenschap (PLG) heeft de eigenschappen om het laatste stuk naar de top mogelijk te maken. “We spreken van een professionele leergemeenschap als de onderwijsprofessionals in een school duurzaam individueel en samen leren om het onderwijs aan de leerlingen en de resultaten van de leerlingen te verbeteren” (Verbiest & Timmerman, 2008). In deze groep kunnen vaardigheden en tempo verschillen, maar door het gemeenschappelijk doel is er de wil om van elkaar te leren en elkaar te helpen. Dit draagt bij aan een gemeenschappelijke en dus duurzame verbetering. De PLG wordt al op verschillende manieren ingezet in het onderwijs en is ook een prima werkwijze om van elkaar te leren op het gebied van IT.

In de volgende blogs gaan we in op de rol en het organiseren van een bestuursbrede PLG voor IT. Aan de orde komt, wat een PLG voor IT kan doen en hoe je dat duurzaam organiseert.

Pieter Roovers en Jaap Kraaijenhagen

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *