Kleine schermen: 90% van de kinderen brildragend?

MyopieIn Azië schijnt 90% van de kinderen problemen te hebben met veraf zien. Dit doordat kinderen te veel op kleine schermen kijken en te weinig buiten komen. Gaan we in Nederland dezelfde kant op nu er steeds meer tabletklassen komen en kinderen thuis ook bij voorkeur met een tablet of smartphone spelen? Volgens Caroline Klaver van het Erasmus Medisch Centrum wel en moet het roer drastisch om.

 

Recent onderzoek

Uit recent onderzoek van Klaver onder 5000 kinderen onder 6 jaar is gebleken dat steeds meer kinderen moeite hebben met veraf zien (myopie). Daar waar onder 60-ers 1 op de 4 een bril met minsterkte heeft, is dit volgens Klaver bij 20-ers inmiddels 1 op de 2 (bron: BN De Stem). Iets minder dramatisch maar nog steeds zorgwekkend zijn de cijfers die voortkomen uit een onderzoek in Ierland. Daar bleek dat inmiddels 23% van de 12 en 13 jarigen een bril met minsterkte heeft. In de jaren 60 was dit nog 10%.

Belangrijkste oorzaken

Belangrijkste oorzaken van het toenemend aantal personen dat moeite heeft met veraf zien zijn volgens Klaver het toenemende gebruik van devices met een klein scherm, zoals smartphones en tablets, en het feit dat kinderen te weinig buiten komen. Door op een klein scherm te staren bolt volgens Klaver de ooglens namens op en groeit het oog verder de oogkas in. Doordat kinderen te weinig buiten komen wordt er te weinig dopamine en vitamine D aangemaakt, waardoor de kans op bijziendheid ook toeneemt. Kinderen die meer dan een half uur per dag op een tablet of smartphone kijken en te weinig buiten komen hebben zodoende een probleem.

Remedie

De remedie is volgens klaver dat kinderen niet meer dan een half uur per dag op een tablet of smartphone zouden mogen werken en minstens 3 uur per dag buiten moeten spelen. In China schijnen ze het probleem overigens op te lossen door transparante scholen te bouwen.

Gevolgen voor het onderwijs

Als de cijfers kloppen moeten scholen óf hele goede afspraken maken met ouders en BSO of onmiddellijk stoppen met het gebruik van tablets in de klas. Immers: de praktijk is dat heel veel kinderen thuis minimaal een uur per dag op de tablet of smartphone spelen. Als ze dan ook nog op de BSO zitten spelen ze echt niet van 15.00 – 18.00 uur buiten om voldoende daglicht op te vangen. Om nog iets met tablets in het onderwijs te kunnen doen, zouden kinderen dus thuis niet meer op de tablet mogen en wanneer ze thuis of op de BSO zijn minimaal 2 uur buiten moeten spelen. Bij ons thuis is de situatie inmiddels zo dat dit een ondenkbaar scenario is. In de lente en in de zomer spelen de jongste twee (12 en 8 jaar oud) zonder moeite 3-4 uur per dag buiten, maar in de herfst en de winter zijn wij al blij als ze een uur buiten zijn geweest. En minder dan een half uur per dag op de tablet en/of de smartphone is ondenkbaar. Ook in de zomer. Al helemaal voor de oudste thuis (14). Die heeft de smartphone altijd binnen handbereik en komt ongeacht het jaargetijde niet meer dan 2 uur per dag buiten.

Overigens heeft geen van onze kinderen problemen met veraf zien, noch met lezen. De enige die bij ons thuis een bril draagt is mijn vrouw. Zij is ook gelijk degene die het minst met digitale middelen heeft.

Waarmee ik de cijfers van Klaver niet wil bagatelliseren. Ook ik maak mij wel degelijk zorgen over de gezondheidsrisico’s rond digitalisering en ook ik vind het belangrijk dat kinderen niet te veel op een scherm zitten te turen en dat zij zo veel mogelijk buiten spelen. Ik zou scholen ook willen afraden om bijvoorbeeld met 7″ tablets te gaan werken. Mijn gevoel zegt me dat dat niet goed is.

Maar ik wil ook graag oog houden voor de mogelijkheden die digitalisering biedt. En Ik vraag mij oprecht af of bepaalde cijfers niet een beetje aangedikt zijn door Klaver en consorten. Want is het echt zo dat 1 op de 2 twintigers problemen heeft met veraf zien en brildragend is? Het lijkt me heel veel. Ik zal de komende tijd eens tellen in mijn directe omgeving.

NB Wat ik iedereen onder alle condities wil afraden is een transparante school. Ik heb 1x een bijeenkomst gehad bij een VO-instelling die de fout had gemaakt om een aantal transparante (lees: glazen) klaslokalen te laten bouwen. Deze werden niet of nauwelijks gebruikt vanwege de temperatuur die bij de minste zonneschijn opliep tot tropische hoogte. Ik weet niet hoe ze dat in China oplossen. Wellicht via een subsidie op de stroomrekening.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *