Wat is het beste IT-instrument voor oudercommunicatie?

communicatie-binnen-het-bedrijfAfgelopen week kreeg ik de resultaten onder ogen van een oudertevredenheidsonderzoek wat recent is uitgevoerd op de school (PO) van mijn twee jongste kinderen. Hoewel ouders over het algemeen tevreden tot zeer tevreden waren, was er ook één belangrijk ontwikkelpunt: de oudercommunicatie. Een groot aantal ouders gaf aan meer zicht te willen hebben op waar hun kind overdag op school mee bezig is en continue inzicht te willen hebben in hoe hun kind er voor staat. Hetgeen bij mij direct de vraag opriep welke IT-toepassingen hier een rol in zouden kunnen spelen.

 

Meerdere oplossingen denkbaar

Er zijn diverse oplossingen in de markt die tot doel hebben de oudercommunicatie te bevorderen.

 

Allereerst zijn er de nodige sociale media die een rol kunnen spelen in de oudercommunicatie. Denk aan Facebook, Twitter, maar ook aan het steeds populairder wordende Klasbord.

Voordeel van deze toepassingen is de laagdrempeligheid voor leerkrachten om te communiceren over actuele gebeurtenissen en de laagdrempeligheid voor ouders om te reageren. Met name omdat deze toepassingen zonder uitzondering beschikken over een app voor op de smartphone of de tablet.

Kenmerkend voor deze toepassingen is verder dat de beschikbare functionaliteiten zich “beperken” tot het kunnen communiceren over actuele gebeurtenissen.

Voorbeelden van toepassingen die een breder scala aan functionaliteiten bieden zijn bijvoorbeeld Digiduif en MijnSchoolinfo. Deze toepassingen bieden niet alleen mogelijkheden om te communiceren over activiteiten. Zij bieden ook de mogelijkheid om een schoolkalender te publiceren, ouders in te laten tekenen voor oudergesprekken of zich op te geven om te rijden bij een excursie. Specifiek Digiduif biedt daarnaast de mogelijkheid om inzicht te bieden in de leerresultaten van leerlingen en hun e-portfolio. Dit door koppelingen die zijn gerealiseerd met leerling administratie systemen (LAS’en).

Kenmerkend voor deze toepassingen is dat de mate van interactie met ouders minder is dan bij de eerder genoemde sociale media. Wel beschikken ook deze toepassingen zonder uitzondering over een app voor op de smartphone of tablet.

Tenslotte zijn er de zogenaamde ouderportals. Deze kunnen onderdeel uitmaken van een elektronische leeromgeving (bijvoorbeeld MyLearning) of een leerling administratie systeem (bijvoorbeeld Parnassys), maar kunnen ook als maatwerk worden ingericht binnen bijvoorbeeld Sharepoint of Google Sites.

Middels een portal binnen een elektronische leeromgeving, c.q. Sharepoint of Google sites kunnen ouders op de hoogte gehouden worden van actuele gebeurtenissen, kan een schoolkalender worden gepubliceerd, kunnen ouders zich inschrijven voor oudergesprekken, kan inzicht worden geboden in leerresultaten en het e-portfolio van kinderen en kan inzicht worden geboden in openstaande taken. Met name het laatste is iets wat bijvoorbeeld in een LAS als Parnassys nog niet kan.

Wat is het beste instrument

Aangezien je nooit genoeg kunt communiceren, is een ouderportal gegeven de veelheid aan functionaliteiten mijns inziens in principe de beste oplossing. Echter, je moet als onderwijsorganisatie dan wel de meerwaarde van al die functionaliteiten inzien (mede gerelateerd aan de behoeftes van ouders). Is dat niet zo, dan kun je in eerste instantie misschien beter eerst kiezen voor het wat laag hangender fruit van de toepassingen als Digiduif en MijnSchoolinfo. Social media zou ik niet zo snel inzetten in het kader van oudercommunicatie. Er zijn bijvoorbeeld ook ouders die bewust niet actief zijn op social media en zodoende niet bereikt worden. Belangrijke meerwaarde van Digiduif, MijnSchoolinfo, Schoudercom e.d. is dat het meer gesloten omgevingen zijn.

Kortom: het beste instrument bestaat niet, maar is afhankelijk van de behoeftes van ouders, de ambities van de school, het ontwikkelstadium van de school en het gevoerde (privacy)beleid.

 

One thought on “Wat is het beste IT-instrument voor oudercommunicatie?

  1. Kim zegt:

    Kort maar krachtig artikel! Graag wil ik hier Social Schools als mogelijke oplossing aan toevoegen. Social Schools bestaat uit een communicatieplatform (met een schoolkalender, inplannen oudergesprekken, intekenen voor activiteiten, integratie met bestaande schoolwebsite, Parnassys, Esis en Google Drive, enzvoort), een CMS voor school websites en er worden trainingen en workshops gegeven omdat alleen een oplossing aandragen niet gaat werken wanneer ouders en leerkrachten niet weten hoe de oplossing werkt of niet volledig bekend zijn met de reden van invoering en de toegevoegde waarde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *