Smartphones in de klas: is het VO echt om?

smartphones in de klas7 jaar geleden was ik voor een studiereis in Zuid-Afrika. Onderwerp van studie was het gebruik van IT in het onderwijs. Wat direct opviel was dat ze destijds in Zuid-Afrika een sterke mobiel strategie hanteerden. Leerlingen werd gevraagd hun mobiele telefoon mee naar school te nemen (ja, die hadden heel veel leerlingen al) en alle onderwijstoepassingen die werden ontwikkeld waren mobiel toepassingen. Dat in een tijd dat in Nederland mobiele telefoons systematisch werden geweerd uit de klas.

In Nederland lijkt het roer ook om te zijn
Hoe de ontwikkeling in Zuid-Afrika zich heeft doorgezet weet ik niet. Gezien de wereldwijde trend acht ik de kans echter niet groot dat men de mobiele strategie heeft losgelaten.

In Nederland lijkt er sinds 7 jaar geleden veel veranderd te zijn. Zeker als we de uitkomsten van een onderzoek van de NOS mogen geloven. Afgelopen weken maakte de NOS bekend dat uit eigen onderzoek is gebleken dat op maar liefst 85% van de VO -cholen smartphones worden ingezet in de klas. 85%! Ik vind dat veel.

Uitkomsten onderzoek NOS op hoofdlijnen
De NOS heeft een online enquete uitgezet onder alle 650 VO scholen in Nederland. Hierop hebben 137 scholen gereageerd. Waarvan dus 85% aangeeft dat leerlingen hun smartphones in de klas gebruiken.
Dit gebruik loopt uiteen van het opzoeken van informatie tot het reageren op stellingen of het beantwoorden van (controle)vragen. Met name dit laatste kan een zeer krachtig instrument zijn.
Wat ook blijkt uit het onderzoek is dat ook de scholen die de smartphones door leerlingen in de klas laten gebruiken, worstelen met een aantal vraagstukken. Vragen die bij hen leven:
. hoe zorg je dat leerlingen niet te veel worden afgeleid door Instagram e.d.?
. hoe voorkom je digitaal pesten?
. hoe voorkom je dat er video’s viral gaan van leerkrachten die in de klas een conflict hebben met een leerling?
Allemaal legitieme vragen die overigens voor een belangrijk deel ondervangen zouden kunnen worden door de inzet van een Mobile Device Management-tool als Airwatch of Zuludesk.

Kanttekeningen bij het onderzoek
De NOS geeft aan ervan uit te gaan dat deze 137 scholen representatief zijn voor alle 650 scholen. Volgens mij is dit niet nader onderzocht. Het zou dus kunnen zijn dat de resultaten vertekend zijn en dat bijvoorbeeld vooral die scholen gereageerd hebben waar met smartphones gewerkt wordt.
Wat ik met enige zekerheid durf te stellen, is dat op de scholen die aangeven dat zij smartphones inzetten in de klas lang niet alle leerkrachten dit doen. Mijn inschatting is dat het zich in de meeste gevallen beperkt tot enkele leerkrachten per school. Ik geloof namelijk niet dat de zogenaamde late majority, die een verandering pas oppakt nadat is bewezen dat deze tot substantiële verbetering leidt, al om is.
Hetgeen op zich jammer is gezien de mogelijkheden die toepassingen als bijvoorbeeld Socrative en Kahoot bieden. Maar ik zie op zich ook de gevaren wel. Ik verwacht in dat kader persoonlijk echter veel van de diverse mobile device management tools die zich in razend tempo ontwikkelen. Juist om ervoor te zorgen dat alle onderwijsinstellingen wel de lusten hebben en niet de lasten. Maar ja, is mobile device management iets wat op 85% van de scholen al geregeld is?

Wil je overigens meer weten over het onderzoek van de NOS, volg dan de volgende link:
http://nos.nl/artikel/2028797-scholen-omarmen-smartphone-tegen-wil-en-dank.html

 

One thought on “Smartphones in de klas: is het VO echt om?

  1. Aad zegt:

    Leuk bericht, maar klopt het verhaal wel?
    1e 7 jaar geleden hadden maar weinig leerlingen een smartphone. Probleem wat kon je er mee? Tweede, dat kaatste geldt nu nog.socrative, Kahoot, een weinig gebruikte en matige Elo en dat is het. Kom maar eens met andere voorbeelden dan die twee genoemden.
    Wat ik wel geloof is dat de NOS een merkwaardig nieuwsitem de wereld heeft ingebracht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *