IT-Dienstverlening: Met de bus of liever een auto met chauffeur?

chauffeurHet uitbesteden van het beheer van de IT binnen het onderwijs is al jaren gemeengoed. Binnen het primair onderwijs maakt nagenoeg elke school gebruik van externe IT-dienstverleners. En ook binnen het voortgezet onderwijs rukt de IT-dienstverlener steeds verder op. En dat is logisch want het beheer van de IT-omgeving is natuurlijk niet de kerntaak van een school. Bovenal wordt de techniek steeds complexer. Dit noemen we ook wel de ‘IT paradox’. Waar het gebruik steeds eenvoudiger wordt (iedereen kan zonder noemenswaardige instructie een tablet bedienen) is de onderliggende technologie juist steeds ingewikkelder geworden. En juist deze complexiteit maakt dat ook de traditionele IT-dienstverleners in het onderwijs verder onder druk komen te staan.

De meeste IT-dienstverleners in het onderwijs zijn volgens het principe ‘one-size-fits-all’. Men heeft een bepaald beheerconcept waar alles onder valt, van netwerk tot werkplek. Dit lijkt mooi, want zo wordt u immers geheel ontzorgt. Tegelijkertijd zit u wel vast aan deze leverancier (verdor lock-in). We noemen dit ook wel het bus-model. Samen met honderden andere scholen stapt u in dezelfde bus. En die volgt een vaste route, u zit allemaal op dezelfde stoeltjes en volgt hetzelfde tempo. Overstappen = migreren = hoge kosten. De afgelopen jaren zijn er echter steeds meer barsten ontstaan in dit model. Het onderwijs weet steeds beter wat zij wil en vraag om maatwerk.

Dit werd in eerste instantie met name veroorzaakt door de wens van meer flexibiliteit in de IT-oplossingen en doordat er steeds meer andersoortige producten werden gebruikt die niet door de IT-dienstverlener werden beheerd. Zo bracht ik een bezoek aan een school waar de directeur haarfijn liet zien waar het aan lag. Achter in de klas stonden de traditionele Windows PC’s maar de leerlingen waren vooral met tablets aan de slag. Voor die PC’s betaalde hij maandelijks een bedrag voor het beheer maar die tablets werden helemaal niet (technisch) beheerd. Een tweede oorzaak is zoals gesteld de toegenomen complexiteit van de technologie. Zeker in het voortgezet onderwijs is men tegen de beperkingen van de huidige IT-dienstverlener aangelopen. Het (draadloze) netwerk, Identity Management en de almaar toenemende toepassingen die vanuit ‘de cloud’ worden betrokken vragen om meer gespecialiseerde dienstverleners.

Als onderwijsinstelling wil je sneller kunnen veranderen met behulp van IT. Het is dan niet handig om het beheer bij een partij neer te leggen die alles voor u doet, maar natuurlijk wel volgens zijn regels. U dient zelf meer in controle te blijven. Dit kan door bijvoorbeeld systemen en software vanuit de cloud te huren en deze door een externe IT-dienstverlener te laten beheren. Zo kunt u sneller inspelen op veranderingen en als de IT-dienstverlener u niet bevalt dan kunt u veel makkelijker wisselen. U koppelt het wat en het hoe immers los van elkaar. U hoeft dan niet meer met de bus maar heeft een auto met chauffeur. Deze omslag van een verticaal model (één dienstverlener voor alles) naar een horizontaal model (meerdere gespecialiseerde dienstverleners) zal de aankomende periode in het onderwijs verder doorzetten. De voordelen van de auto (die u naar believen groter of kleiner en sneller of langzamer kan maken) met chauffeur zijn immers zo groot dat het onderwijs deze kans niet kan laten liggen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *