Wi-Fi op school? Zo lek als een mandje

Om IT in het onderwijs goed te kunnen toepassen is een prima functionerende infrastructuur een essentiële voorwaarde. En binnen deze ‘infrastructuur’ neemt het draadloos netwerk een steeds prominentere plek in. Overal toegang tot digitale bronnen? Alle klassen voorzien van tablets? Dat vraagt om Wi-Fi. Erg ingewikkeld lijkt dat toch in eerste instantie niet maar al snel kunnen er problemen ontstaan.

Onderwijsinstellingen die grootschalig draadloze devices als tablets of laptops de scholen in willen rijden lopen al snel tegen het probleem van capaciteit en kwaliteit van het Wi-Fi netwerk aan. Simpelweg wat extra capaciteit toevoegen is bij nader inzien ingewikkelder dan gedacht. En opeens blijkt de digitale snelweg in de school te zijn veranderd in een karrenpad: het is niet meer vooruit te branden. Allemaal heel vervelend, maar wel oplosbaar. Bovenal is het voor iedereen volkomen duidelijk dat er een probleem is. Docenten en leerlingen hebben allemaal last van een traag werkend netwerk. Er zijn echter ‘problemen’ die u niet opmerkt maar in potentie nog veel grotere gevolgen kunnen hebben.

De beveiliging van (draadloze) netwerken is op veel scholen ronduit bedroevend. Het achterhalen van wachtwoorden en het inbreken op schijnbaar ‘beveiligde’ netwerken is aan de orde van de dag. Er zijn eenvoudige hacking tools beschikbaar die leerlingen kunnen loslaten op het netwerk en daar hoeven ze geen diepgaande kennis van IT voor te hebben. De gevolgen zijn legio. Zo kunnen ze op digitale plaatsen komen waar ze helemaal niet mogen komen. Maar ook het aannemen van de digitale identiteit van een andere leerling is kinderlijk eenvoudig. Met als gevolg het alsmaar toenemende ‘digitaal pesten’. En dat is dus niet of nauwelijks merkbaar voor de docent.

Vaak denken scholen dat ze de beveiliging wel goed op orde hebben. Dit lijkt echter vooral schijnzekerheid ingegeven door een gebrek aan kennis. De IT-afdeling op school, maar ook veel externe IT-dienstverleners, ontbreekt het simpelweg aan gespecialiseerde kennis op dit vlak. Tegelijkertijd komt er een generatie de school binnen die juist relatief veel kennis op dit vlak heeft. En voor sommige leerlingen kunt u het woordje ‘relatief’ uit de vorige zin wel weglaten. Zeker op HAVO en VWO scholen lopen leerlingen rond die al buitengewoon goed kunnen programmeren. En die zijn echt geen match voor die systeembeheerder van u.

Natuurlijk gaat beveiliging niet alleen maar om techniek. Het is ook beleid en afspraken over gedrag (digitaal pesten is in de essentie natuurlijk gewoon pesten). Het risico is echter zo groot dat u het zich niet kan permitteren om geen afdoende maatregelen te nemen. Helemaal 100% waterdicht wordt het nooit maar u moet er wel alles aan gedaan hebben. Als bij de start van het nieuwe schooljaar de tablets minder goed kunnen worden gebruikt door een traag werkend netwerk zullen leerlingen en ouders vanzelfsprekend teleurgesteld zijn. Maar als blijkt dat er sprake is van ernstig laakbaar gedrag doordat de beveiliging van uw digitale schoolomgeving niet op orde is, dan wordt het een ander verhaal. De school dient toch een veilige omgeving te zijn? Ook binnen het onderwijs dient informatiebeveiliging daarom hoog op de agenda te staan. En dat begint bij het fundament: het netwerk.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *