Waarom digitaal samenwerken hot is

Samenwerken team sharepoint EV verander managementWie zien het overal om ons heen, er wordt binnen scholen, cultuurinstellingen, gemeenten (of andere organisaties) en met ketenpartners steeds meer samengewerkt. En dat over de klassieke afdelingen heen. Waren we voorheen vooral een afdeling en hadden we niets met hun van afdeling … en zij van … nu hebben we elkaar juist nodig.

Volgens mij heeft dat vooral te maken met de verandering in hoe organisaties en processen zijn ingericht. Waar in het verleden organisaties hiërarchisch (volgens het Taylor model) ingericht met de verantwoordelijkheid in de top van de organisatie, zijn organisaties nu juist veel ‘platter’ georganiseerd waarbij de verantwoordelijkheid veel meer op de ‘werkvloer’ is komen te liggen. Een docent bijvoorbeeld is nu verantwoordelijk voor veel meer zaken dan in het verleden. Daarnaast zijn processen anders ingericht. Bijvoorbeeld een groep studenten kan met een docent en mensen uit het bedrijfsleven samenwerken aan een project zonder daarvoor gelijktijdig op school te moeten zijn.

Het anders organiseren en doorlopen van processen en het hebben van verantwoordelijkheid maakt dat we meer en meer behoefte hebben om samen te werken. Enerzijds om kennis en informatie te delen, anderzijds om kennis en informatie van anderen te benutten. En natuurlijk omdat het ook leuk is, wij zijn immers sociale en emotionele wezens. De technologische ontwikkelingen van dit moment maken het mogelijk om processen (gedeeltelijk of helemaal) uit te kunnen voeren zonder gebonden te zijn aan een fysieke plaats of tijd. We zien allemaal de grote leveranciers als Microsoft en Google die het digitaal samenwerken faciliteren.

Samenwerken is echter geen vanzelfsprekendheid. Het is net als tijdens onze jeugdjaren toen we na schooltijd nog even gingen spelen met vriendjes en/of vriendinnetjes. Dat spelen deed je niet met iedereen en het liep lang niet altijd zoals je zelf had gewild. Met samenwerken is dat net zo, ook met het digitaal samenwerken. Stel dat alle voorzieningen zijn getroffen om digitaal te kunnen samenwerken en toch komt de samenwerking niet van de grond. Wat maakt dan die digitale samenwerking zo moeilijk?

Met ‘digitaal samenwerken’ bedoel ik de samenwerking die onafhankelijk is van tijd en plaats door toepassen van technologie. We gebruiken daarbij automatisch in meer of mindere mate allerlei IT-voorzieningen en moderne media toepassingen. U merkt het zelf vast ook wel, we kunnen niet meer zonder ‘digitaal samenwerken’. Denk maar eens aan uw ‘Dropbox’, WhatsApp en al die andere apps op uw Smartphone waarmee u informatie en of kennis deelt of van anderen benut. Digitaal samenwerken is echt ‘hot’.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *