2015: het jaar van de growth mindset?

groeiWie voor een dubbeltje geboren is zal nooit een kwartje worden! Een gezegde waar ik vroeger mee opgegroeid ben. Sinds Robert-Jan Simons bij ons op kantoor een uiteenzetting hield over de mindsettheorie van Carol Dweck weet ik dat dit hoort bij een fixed mindset. Een mindset die volgens hem nog teveel overheerst in het onderwijs en zo snel mogelijk vervangen zou moeten worden door een growth mindset.

 

Wat houdt de mindset theorie in?

Voor zover ik begrepen heb komt de mindset theorie er op neer dat er twee soorten dominante mindsets zijn. De fixed mindset die ervan uit gaat dat je intelligentie een gegeven is waar niets aan veranderd kan worden en de growth mindset die ervan uit gaat dat je je intelligentie kan laten (de naam zegt het al) groeien door hard te werken en verschillende leerstrategieën toe te passen.

 

Wat is er mis met de fixed mindset?

Het gevaar van de fixed mindset is dat leerlingen niet uitgedaagd worden c.q. niet de uitdaging aangaan zich te ontwikkelen. Wanneer ze eenmaal op een bepaald niveau zijn ingeschat hebben leerlingen met een fixed mindset de neiging zich hier bij neer te leggen. Als zij als schooladvies bijvoorbeeld HAVO krijgen zullen zij datgene doen wat er voor nodig is om het HAVO diploma te halen en niet meer. Een leerkracht met een fixed mindset zal HAVO-leerlingen datgene bijbrengen wat nodig is om de einddoelen te halen. Niets meer en niets minder. Voor je het weet is er sprake van een “zesjes-cultuur”.

 

Kan iedereen dan alles leren?

Als je naar de website van de Khan-academy kijkt zou je die indruk kunnen krijgen. Op de homepage staat met dikke letters: “You can learn anything”. Dit zou je kunnen vertalen als ” Je kunt alles leren”. Het zou echter ook kunnen zijn dat deze leus op het brede aanbod duidt en dat je “wat dan ook kunt leren”. Beide vertalingen zijn juist.

Hoe dan ook: volgens de mindset-theorie is het niet zo dat je alles kunt leren. Er zullen altijd verschillen in intelligentieniveau blijven bestaan. Binnen een growth mindset is er echter wel ruimte voor continue ontwikkeling en kunnen grenzen verlegd worden.

 

Dominante mindset in het onderwijs

Eerlijk gezegd denk ik dat in het onderwijs aan de kant van de leerkrachten en het management de growth mindset redelijk dominant aanwezig is. Anders waren niet zoveel onderwijsinstellingen bezig met gedifferentieerd onderwijs en talentontwikkeling. Dat is er toch allemaal op gericht om kinderen continue uit te dagen en er het maximale uit te halen?

Desondanks lijkt het mij goed om 2015 uit te roepen tot het jaar van de growth mindset. Al was het maar om je er weer van bewust te zijn waarom we met al die onderwijsvernieuwingen bezig zijn. Maar ook om leerlingen en ouders met een fixed mindset, waarvan er nog heel veel zijn, in beweging te krijgen.

Met zijn allen groeien: dat is toch een mooi voornemen voor het nieuwe jaar!?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *