Kan ons brein de vernieuwing nog bijbenen?

Brain‘Leraren hebben behoefte aan structurele begeleiding IT’, kopte Kennisnet vorige week. Uit een peiling bleek dat bijna één op de drie scholen voor voortgezet onderwijs leerlingen op hun eigen tablet of laptop laat werken. Naar aanleiding hiervan ontstond een discussie, waarin leraren onder meer aangaven behoefte te hebben aan structurele begeleiding op IT-gebied.

Technische ontwikkelingen gaan zo snel dat ons brein die nauwelijks kan bijbenen. Maar behalve het gebruik van devices, zijn het met name de didactische toepassingen, het gevolg van die nieuwe techniek, die de leerkracht het meest bezighouden. Wat zijn de mogelijkheden? Wat is kwalitatief goed digitaal lesmateriaal? Wat zijn de didactische leerdoelen van de school? Hoe wil de school omgaan met IT?

Politie
In 2009 ging de politie, als voorbereiding op de vorming van de Nationale Politie, met één systeem werken. Tot die tijd hield een politiesysteem op bij de regiogrens. Maar omdat boeven geen rekening bleken te houden met die grenzen, werd van hogerhand besloten dat er één gemeenschappelijk systeem zou komen waarin alle agenten in Nederland incidenten konden registreren. Daar was iedereen het mee eens, van hoog tot laag, en toch mislukte de implementatie genadeloos.

Een belangrijke reden daarvoor was de wijze waarop de organisatorische invoering werd gerealiseerd. Agenten werden massaal een paar dagen op cursus gestuurd, geïsoleerd in een zaaltje, ergens ver weg van de werkvloer, zonder werkdruk, zonder slachtoffers of verdachten in de buurt. Daarna werden ze aan hun lot overgelaten en toen pas kwamen de praktijkvragen.

Visie en begeleiding
Leerkrachten vragen om graag kaders en begeleiding en die zijn niet altijd voorhanden. Schoolleidingen worstelen ook met kwesties als: hoe ver gaan we met digitaal onderwijs? Trekken we er leerlingen mee aan of stoten we ze juist af?

Structurele begeleiding opnemen in een implementatietraject is noodzakelijk voor het slagen van de digitale missie. Niet alles is te voorzien en vooraf te plannen: we zijn aan continue verandering onderhevig. Dát accepteren is je realiseren dat begeleiding tijdens dat proces nodig is om aansluiting te houden met de visie van de school, de technische ontwikkelingen en met elkaar.

Barbara Stolte, projectmanager

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *