Zelf je curriculum ontwikkelen? Een uitdaging!

uitdagingHoe wordt de toepassing van IT in het onderwijs nu echt succesvol? Goede spullen, in de zin van computers en netwerken, zijn weinig meer dan een randvoorwaarde. En het zelfde geldt voor software. Hoe we er daadwerkelijk mee gaan werken is natuurlijk het echte vraagstuk en daarmee ook de route naar succes. Maar hoe kom je daar dan?

Het antwoord ligt natuurlijk in de kennis en vaardigheden van de gebruikers. En dat zijn dus zowel de docenten als de leerlingen. Nu zijn leerlingen over het algemeen wel redelijk IT-vaardig. Dat wil zeggen dat ze vooral ‘knoppen’ vaardig zijn. Het bedienen van computers kent over het algemeen weinig geheimen voor ze. Dat is ook voor docenten reuze handig. De knoppenexperts zitten immers vlak voor je neus en als je het even niet weet kan je het ze zo vragen. Moet de docent natuurlijk wel durven. Maar het feit dat leerlingen goed met computers over weg kunnen maakt ze natuurlijk nog niet informatievaardig. Juist hier ligt een schone taak voor het onderwijs. De kennis en vaardigheden van docenten is echter een ander verhaal.

Mevrouw prof. dr. J.M. Voogt van de Universiteit van Amsterdam stelde recent het volgende. “Meer dan nu het geval is, kan ICT een rol spelen in een eigentijds curriculum binnen het basis- en voortgezet onderwijs. ICT kan deze rol echter uitsluitend spelen als docenten en scholen samen optrekken met de technologie en actief betrokken zijn bij het ontwerp van het eigen curriculum”

Vanzelfsprekend betekent dit nog al wat voor de kennis en vaardigheden van de docenten. Want dit gaat natuurlijk veel verder dan alleen technische vaardigheden. Dit gaat ook, en misschien wel vooral, over de inhoud. Als in het onderwijs kennis en vaardigheden met betrekking tot IT ter sprake komen wordt vaak verwezen naar het TPACK model (model voor technische, didactische en inhoudelijke vaardigheden). Te vaak wordt er dan de nadruk gelegd op de T van techniek. Doe maar een cursus Word of zoiets. Maar dat volstaat al lang niet meer. Als we daadwerkelijk succesvol IT in de klas willen gaan toepassen zal de nadruk ook steeds meer op het inhoudelijke aspect dienen te worden gelegd. Op zich een mooie ontwikkeling, de vraag is of iedereen hier in mee kan. Maar het is zoals de betekenis van het woord uitdaging al aangeeft: iets dat inspireert omdat het moeilijk is!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *