De invloed van AI en robotisering op het onderwijs

digitale leerkrachtUit het recente onderzoek naar “The future of Employment” van Oxford University blijkt dat 47% van de huidige beroepen dreigt te verdwijnen als gevolg van robotisering in combinatie met kunstmatige intelligentie (hierna aangeduid als AI (artificial intelligence)). Wetende dat de TU-Delft de Robotutor ontwikkeld heeft, moeten leerkrachten vrezen voor hun baan?

Onderzoek Oxford University en PewResearch

Behalve Oxford University heeft ook PewResearch onderzoek gedaan naar de gevolgen van robotisering en AI op de arbeidsmarkt. Het onderzoek van PewResearch heeft als titel “AI, robotics and the future of jobs”. Hoewel de onderzoeken verschillend zijn ingestoken (Oxford University heeft een meer theoretische benadering gekozen en PewResearch heeft een grote groep mensen bevraagd), komen de conclusies aardig overeen.

Binnen een aantal sectoren zal de komende 2 decennia naar verwachting een groot aantal banen verdwijnen, te weten:

  • de transport en logistieksector die sterk wordt beïnvloed door zelfrijdende voertuigen;
  • service-gerichte beroepen met een hoog routinematig karakter (denk aan kaartjesverkoop bij de bioscoop);
  • in de gezondheidszorg zullen naar verwachting routinematige zaken door robots worden gedaan en verwacht men vooral veel van domotica en niet zozeer van humanoid robots;
  • op het niveau van de administratieve ondersteuning.

 

Goed nieuws voor onderwijzers 

Onderwijzers hoeven volgens beide onderzoeken dus niet bang te zijn voor hun baan. Bij het vak van onderwijzer spelen zaken als creativiteit, perceptie, manipulatie (in positieve zin), empathie (sociale intelligentie), beoordelingsvermogen etc een cruciale rol. Factoren die op basis van de huidige inzichten niet via AI en robotisering zijn in te vullen.

Die Robotutor is dus een leuk hersenspinsel dat naar de prullenbak kan. Ik weet ook niet in hoeverre het serieus bedoeld was.

 

Onderwijs moet wel anders

Waar de onderzoekers het ook over eens zijn is dat er banen zullen verdwijnen, maar ook weer andere voor in de plaats zullen komen. Banen zullen echter andere zijn dan degenen die er nu zijn. Dit is iets waar het onderwijs rekening mee moet houden.

Met het oog op voorgaande zijn de onderzoekers het er ook over eens dat het onderwijs anders moet. Anders dreigt er, zo wordt gesteld een tweedeling tussen lageropgeleiden zonder baan en hoger opgeleiden met baan.

Hoewel dit niet expliciet benoemd wordt, valt af te leiden dat de 21e eeuwse vaardigheden zoals we die kennen steeds relevanter worden. Met name creativiteit en sociale vaardigheden worden genoemd. Nog een reden dus om hier hard mee aan de slag te gaan, mocht dit nog niet het geval zijn.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *