Toepassen van ‘nieuwe IT’ in de school gaat vanzelf!

Verandering ICT onderwijs strategie richting

Herinner je nog dat e-mail werd geïntroduceerd? De toenmalige IT-afdeling van school of waar je toen leerde of werkte was maar wat druk om e-mail uit te rollen en de medewerkers op te leiden.

Jaren later ben je wellicht gebruik gaan maken van Dropbox, WhatsApp, Facebook en nog veel meer. Super handig die laatste informatie en berichten van je vrienden en de extra dataopslag die je overal beschikbaar hebt. Via-via kreeg je de tip om zo iets als Dropbox en dergelijke te gebruiken of je werd per mail uitgenodigd om ook een ‘account’ aan te maken. Dat account aanmaken en ‘instellen’ van de App doe je gewoon zelf. Daar heb je de IT-afdeling niet voor nodig, sterker nog, de IT-ers weten niet eens dat jij Dropbox en dergelijke gebruikt. Met het toenemende aanbod van slimme en handige (Web)Apps die beschikbaar zijn en nog gaan komen, kunnen we naar hartenlust onze eigen IT-voorzieningen arrangeren.

In plaats van dat de school de medewerkers en studenten/leerlingen faciliteert met de IT-voorzieningen ben je nu meer en meer in staat om zelf IT-voorzieningen te kiezen en toe te passen. Een hele verandering met jaren geleden toen alleen ‘IT’ bepaalde wat je als gebruiker wel en niet kon doen.

Heb jij je wel eens afgevraagd wat deze grote verandering voor jouw en de school betekent? Vooral ook op langere termijn? Al die mogelijkheden bieden zeker nieuwe kansen maar het heeft ook een andere kant.

De kansen liggen bijvoorbeeld in het verbeteren van rendement, zowel in opbrengst, als efficiëntie maar ook in plezier in werken en leren. We kunnen makkelijk kennis delen en informeren en daar zit juist ook de ‘andere kant’ van de kansen, vooral voor de lange termijn. De vraag is waar blijft de informatie en over welke informatie zou de school de regie moeten kunnen voeren. Wie heeft welke kennis en hoe zorgen we er voor dat in ieder geval binnen de school jouw specifieke kennis kan gevonden worden. Dat blijkt een steeds groter probleem te worden door de enorme versnippering in het gebruik van verschillende (Web)Apps enzovoort. Bijvoorbeeld, al die privé Dropboxen, OneDrives, Google Drives van medewerkers zijn ‘privé eilandjes’ met informatie dat waarschijnlijk voor en van de school is. De informatie loopt de school uit en verdwijnt naar ‘privé eilandjes’.

Al die nieuwe mogelijkheden met IT zijn geweldig. Het interessante vind ik de versnelling in verandering die optreedt door die mogelijkheden. Als school moet je deze verandering bewust laten plaatsvinden en de verandering zodanig ‘helpen’ dat de verandering ook voor de toekomst gunstig uitpakt. Duurzaam innoveren of ontwikkelen zou je kunnen zeggen.

De ‘verandering’ in de school door toepassen van nieuwe IT hou je niet tegen, het gaat vanzelf. Zorg er voor dat de verandering de goede kant op gaat. Vooral bestuurders en directies moeten zich hiervan bewust zijn en aangeven waar die verandering toe moet leiden. Of accepteren we bijvoorbeeld dat met het vertrek van een medewerker ook zijn geproduceerde lesmateriaal e.d. vertrekt?

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *