Wi-Fi in het onderwijs: het piept en kraakt

tablet_no_wiDe trend bij de toepassing van IT in het onderwijs richt zich steeds vaker op minder techniek en meer functionaliteit. Eenvoud in gebruik met een minimale beheerinspanning is hierbij het uitgangspunt. En dat is een goede zaak. Door volop gebruik te maken van ‘de cloud’, waar Google en Microsoft een prima infrastructuur voor het onderwijs bieden, en de toepassing van steeds meer web-applicaties kan de beheerlast flink omlaag. En als je alle toepassingen vanuit een mooi portaal kan ontsluiten heb je ook weinig tot niets meer van doen met de lokale werkplekken. “Kom maar op met Bring Your Own Device, wij hebben het goed geregeld!”. Of vergeten we nog iets?

Als alle content op het web staat en medewerkers en leerlingen met allerlei soorten apparaten daar eenvoudig bij kunnen dan blijft er natuurlijk nog één ding over. Namelijk de weg tussen dat web en al die apparaten: het netwerk. In de regel bestaat zo’n netwerk uit verschillende onderdelen. Als eerste een Wide Area Network (WAN) dat de verbinding regelt tussen de schoollocatie(s) en het internet en andere externe bronnen. Dat kan je over het algemeen wel goed laten regelen door een provider. Lastiger wordt het in de school zelf. De meeste bedrade netwerken (LAN) op de scholen zijn wel van redelijke kwaliteit maar voor de draadloze netwerken (WLAN of Wi-Fi) is dat maar af te wachten. Het lijkt nu misschien wel goed te werken maar in veel gevallen is dat maar schijnzekerheid.

Investeringen in Wi-Fi netwerken zijn de afgelopen jaren flink achtergebleven. Vaak werd er met de introductie van bijvoorbeeld een ‘iPadklas’ een beperkt aantal accespoints in de school opgehangen. En dat is op zich goed te begrijpen. De pilot zou zomaar kunnen mislukken en dan wil je niet teveel investeren in de noodzakelijke (draadloze) randvoorwaarden. Maar als de pilot wel lukt en we gaan opschalen naar 10 klassen die draadloze toegang moeten hebben, dan klapt de boel opeens in elkaar. Het barst van de voorbeelden in het onderwijs waar de grootschalige invoering van draadloze devices vastliep in niet meer functionerende WiFi netwerken terwijl het in de pilot wel goed ging. Als u nu 5 accespoints op school heeft geplaatst en u gaat het aantal gebruikers de komende tijd verdubbelen dan is alleen het verdubbelen van het aantal accespoints volstrekt onvoldoende. Dat komt simpelweg door de complexiteit van deze technologie.

De kans is aanwezig dat de apparatuur die u voor de pilot heeft aangeschaft niet geschikt is om een grootschalige implementatie mogelijk te maken. Maar boven alles is het een kwestie van ontwerp, implementatie en beheer op een hoog niveau. Het is juist deze kennis (of het gebrek eraan) waar de schoen wringt. Zelfs bij veel IT dienstverleners in het onderwijs ontbreekt het aan deze specialistische kennis. Kortom, voor een goed functionerend netwerk moet u op zoek naar de echte experts. Het netwerk is immers het fundament onder de toepassing van IT in het onderwijs. En zonder een stevig fundament kunt u dat bouwen aan de IT in uw organisatie verder wel vergeten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *