Onderwijs loopt voorop in zien belang van digitale transformatie

Veel organisaties streven naar digitale transformatie, maar hoe staat het met hun actuele digitale volwassenheid? Zijn organisaties klaar om de omslag te maken naar een vergaande toepassing van digitale technologieën? Die vragen waren de basis voor een gesponsorde studie, uitgevoerd in juli van dit jaar. Aan meer dan 1.200 beslissers uit verschillende economische sectoren in 14 Europese landen, waaronder Nederland, is gevraagd naar waar hun organisaties staan op de weg van digitale transformatie. Het onderzoek spreekt van een digitaal volwassen organisatie wanneer technologie en digitale processen ingebed zijn en wanneer deze ingezet worden om prestaties te verbeteren. http://www.computable.nl/artikel/nieuws/maatschappij/5183366/2429449/onderwijs-loopt-voorop-in-icttransformatie.html?utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=E-mail&utm_campaign=Redactiemailing

Digital transformation 1Digitalisering is hoge prioriteit voor onderwijs

Uit het onderzoek komt het onderwijs naar voren als de meest vooruitstrevende sector in de ontwikkeling naar digitale volwassenheid, maar het is tevens de sector die te maken heeft met de grootste obstakels. Beslissers in het onderwijs kennen meer dan in andere sectoren hoge prioriteit toe aan het bereiken van digitale volwassenheid (80%). 71% van de ondervraagde beslissers gelooft in een digitale transformatie van hun organisatie binnen 5 jaar. Toch zijn er veel zorgen of hun organisaties de snelheid van ontwikkeling van nieuwe technologieën wel kunnen bijhouden.

Voordelen digitalisering

Bestuurders in het onderwijs realiseren zich de voordelen van volledig digitaal werken en de kracht van samenwerkingsverbanden om dat te bereiken. Deze voordelen hebben waarschijnlijk betrekking op de noodzaak van digitale middelen en online leren om leerlingen te behouden of aan te trekken. De onderwijssector heeft dan ook het hoogste percentage beslissers die concurrentievoordeel aangeven als belangrijkste van de voordelen van digitale volwassenheid (23%). Dit voordeel scoort hoger dan bijvoorbeeld het verbeteren van de processen (19%), gemakkelijker toegang tot informatie (17%) of tijdsbesparing (12%).

Obstakels

De helft (50%) van de ondervraagden geeft de volgende obstakels aan voor het bereiken van digitale volwassenheid:

  • Het veranderen van de huidige manier waarop de organisatie werkt om bij te blijven met nieuwe technologie.
  • Het in lijn brengen van technologie, processen en werkwijzen.
  • Het onvermogen om het doel ‘digitale volwassenheid’ alleen, zonder hulp van een externe partner, te bereiken.

Een vergelijkbaar percentage (48%) voegt hier aan toe:

  • Voldoende ruimte voor de benodigde investeringen gezien de druk op de budgetten.

Digital transformation 2Onderwijsinstellingen zijn volop bezig met digitale initiatieven: 62% van de ondervraagden uit de onderwijs sector maakte melding van activiteiten om middelen en processen te digitaliseren.  Daar staat tegenover dat de sector relatief laag scoort als het gaat om het hebben van een duidelijke visie op hoe digitale volwassenheid moet worden bereikt (71%). Het onderzoek zoekt een mogelijke verklaring hiervoor bij het steunen op interne deskundigheid. Beslissers uit het onderwijsveld geven aan dat externe deskundigheid cruciaal is voor het bereiken van digitale volwassenheid.

Onderwijsbestuurders hebben te maken hebben met de opgave om de technologische vaardigheden van medewerkers met de ontwikkelingen richting digitalisering mee te laten groeien. Het onderzoek laat zien dat 48% van de respondenten het overtuigen van medewerkers en collega’s van de voordelen van digitaal werken zien als een obstakel bij het bereiken van digitale volwassenheid.

Voordelen uit digitale transformatie

Het onderwijs komt uit het onderzoek naar voren als een sector waar een groot belang wordt gehecht aan de digitale transformatie, maar waar ook forse hindernissen moeten worden overwonnen. Tot zover gaat een vergelijking met andere sectoren op. Waar het onderzoek niet over spreekt is de unieke opgave voor het onderwijs om de mogelijkheden van digitale middelen te vertalen naar winst in persoonlijke groei bij individuele leerlingen.

Leren is nu een proces dat plaatsvindt in een materiële, sociale en didactische context. Digitale transformatie kan inhouden dat een boek vervangen wordt door multimediale, interactieve software. Daar is efficiency- en kwaliteitswinst mee te boeken. Maar wat er gebeurt met de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen wanneer de volledige context wijzigt (geen materiële objecten meer, online samenwerken en feedback van een softwareprogramma) is niet eenduidig. Dat vraagt om een zorgvuldige aanpak met sterke betrokkenheid van docenten. Alleen dan zijn de mogelijkheden van digitale middelen te vertalen naar winst in de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen.

Digital transformation 3

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *