Waar ligt de sleutel voor meer IT gebruik in de klas?

Meer gebruik van IT in de klas? Dan ligt de sleutel niet bij de infrastructuur, maar bij het vertrouwen dat docenten hebben in hun IT competenties. Die bouw je op met gerichte scholing en begeleiding.

EU survey
Eens in de paar jaar doet de EU onderzoek naar het gebruik van IT op scholen. Het is een uitgebreid onderzoek gebaseerd op 190.000 respondenten in 31 landen. Het laatste onderzoek uit 2013 is hier te vinden: https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/KK-31-13-401-EN-N.pdf Wie wil weten hoe Nederland ervoor staat kan hier kijken: https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/Netherlands%20country%20profile.pdf Ik beperk me tot de lessen die uit het onderzoek zijn te halen over hoe IT meer en beter gebruikt kan worden in de klas.

ICT educatie docentenEr zijn landen waar gebruik van IT op school nog belemmerd wordt door te weinig voorzieningen, maar Nederland hoort daar niet bij. Toch is ook in ons land het gebruik van IT in de klas beperkt en neemt het maar mondjesmaat toe: ongeveer 75% van de docenten maakt gebruik van computers in de les, een stijging van minder dan 3% over de laatste 8 jaar. Het gemiddeld aantal uren per week dat een docent computers in de klas gebruikt is 8 en daarmee gelijk aan het voorgaande jaar. Het gebruik bestaat voornamelijk uit internet, oefenprogramma’s, tekstverwerking en de elektronische leeromgeving (ELO). Systematisch gebruik van IT voor het behalen van leerdoelen, communicatie met ouders of het bereiken van een andere balans tussen leren op school en buiten school komt maar beperkt voor.

De docenten uit het onderzoek staan bijna allemaal positief tegenover het gebruik van IT voor het onderwijs, maar geloven niet dat langs de huidige weg veel voortgang zal worden geboekt. Daar zijn meer ingrijpende maatregelen voor nodig.

Factoren om tot hoger gebruik van IT te komen
Voldoende apparatuur van voldoende kwaliteit is natuurlijk een eerste voorwaarde, dat geldt ook voor een basaal IT beleid, maar meer specifieke voorwaarden die uit het onderzoek naar voren komen zijn:
1. Digitaal competente leerkrachten die gemotiveerd zijn IT in te zetten voor het bereiken van leerdoelen.
2. Leerlingen die toegang hebben tot een operationele infrastructuur in de klas en daar tijdens schooltijd gebruik van maken
3. Geschikte leeromgevingen voor algemeen gebruik, maar die per context zijn aan te passen
4. Beschikbaarheid van goede kwaliteit digitale leermiddelen
5. Implementatie van modellen voor het toetsten van de voortgang van leerlingen.

Alleen een goede infrastructuur blijkt niet voldoende voor toepassing van IT in het onderwijsproces.
In onderzoekstermen: er is geen verband gevonden tussen de variabele ‘niveau van de IT infrastructuur’ en de variabele ‘gebruik van IT door de leerkracht’, maar wel tussen het vertrouwen van leerkrachten in hun IT competentie en het gebruik van IT in de klas.ICT educatie docenten 2

Op dit moment doen docenten hun IT kennis en kunde vooral op in hun vrije tijd, maar om het gebruik van IT in de klas een sprong te laten maken is investering nodig in de professionele ontwikkeling van docenten op school. Het onderzoeksrapport roept daarvoor op tot een mix van maatregelen, waaronder: peer learning, delen van best practices, learning communities en voldoende tijd voor het ontwikkelen van IT ondersteunde lessen.
Verder laat het rapport zien dat veel leerkrachten een positieve houding hebben tegenover het gebruik van IT, maar toch behoefte hebben aan voortdurende ondersteuning. Die ondersteuning moet niet beperkt blijven tot de techniek, maar moet ook hulp bieden in het omgaan met de nieuwe pedagogische mogelijkheden en vraagstukken die samenhangen met IT.

We weten dat een goede IT infrastructuur vraagt om een planmatige en systematische aanpak, maar dat is niet anders voor het creëren van een team leerkrachten dat vertrouwt op haar IT competenties. Zonder het oppakken van deze sleutel gaan er geen nieuwe deuren open.

ICT educatie docenten 3

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *