Leidt Khan Academy tot ‘flipping the classroom’?

KhanVoor ‘flipping the classroom’ heb je om te beginnen goede kwaliteit content nodig waarmee leerlingen buiten de klas kunnen leren. Khan Academy lijkt (Engelstalig) die voorwaarde te vervullen. Lukt het gebruikers van Khan Academy om ‘het leren om te keren’? Een recente evaluatiestudie probeert daar antwoord op te geven.

De Khan Academy is voortgekomen uit de online huiswerkhulp op afstand van de Amerikaanse Salman Khan voor zijn nichtje in India. Het is nu een non-profit organisatie die meer dan 10 miljoen studenten per maand bedient, zowel binnen als buiten scholen. Het aanbod bestaat uit meer dan 5.000 educatieve video’s en meer dan 100.000 oefenopdrachten. Khan Academy biedt ook een leerlingvolgsysteem. Het gebruik van content en tools is gratis.

In Nederland is er een afdeling van Khan Academy, die onder meer werkt aan de vertaling van video’s in het Nederlands  en zijn er scholen die experimenteren met onderwijs dat gebruik maakt van Khan Academy: http://www.khanacademy.nl/

Belangrijk uitgangspunt van Khan Academy is dat alle kennis wordt vertaald in opdrachten. Iedere opdracht moet volledig worden beheerst, daardoor ontstaan er geen ‘gaten’ in de kennisopbouw van een leerling. Wie altijd een 8 haalt voor proefwerken, mist toch iedere keer 20% van de gevraagde kennis. Ultieme doel van de Khan Academy is door inzet van technologie in de klas meer ruimte te scheppen voor interactie tussen docent en leerlingen en tussen leerlingen.

Of Khan Academy haar doel bereikt is onderwerp van een van een recent gepubliceerde evaluatie onderzoek http://www.sri.com/work/projects/research-use-khan-academy-schools . De studie had betrekking op 20 scholen in Californië met meer dan 70 leerkrachten en meer dan 2000 leerlingen in de hoogste klassen van de basisschol en de laagste klassen van het VO. (grades  5- 10). De voortdurende ontwikkeling van Khan Academy heeft van de studie meer een implementatiestudie gemaakt dan een evaluatiestudie, maar daarom niet minder interessant.

Een verrassende uitkomst van de studie: het grootse gebruik van Khan Academy bestond niet uit het bekijken van de instructie video’s, maar uit het maken van de opdrachten. Nieuwe kennis en vaardigheden werden geïntroduceerd in traditionele lessen in de klas en door leerlingen geoefend met behulp van de opdrachten van Khan Academy. 85% van de tijd die leerlingen doorbrachten in het Khan systeem werd besteed aan het maken van opdrachten.

Khan Academy baseert zich op zelfstandig gebruik door leerlingen. Leerlingen kunnen op basis van de eisen die school stelt zelf keuzen maken in wat ze wanneer en in welk tempo leren. In de praktijk blijken veel leerlingen de nodige begeleiding nodig te hebben om zich de middelen en vaardigheden eigen te maken waarmee ze zelfstandig met de leerstof kunnen omgaan. Al is het aangeboden digitale materiaal nog zo volledig, leerlingen hebben toch vragen die beter en gemakkelijker beantwoord kunnen worden buiten de digitale omgeving.

Over de effecten van Khan Academy op de leerprestaties zegt de studie: leerlingen die meer tijd besteden aan Khan Academy scoren hoger in rekentoetsen en hebben meer vertrouwen in hun rekencapaciteiten. Een belangrijke factor daarbij blijkt de zichtbaarheid van alle vorderingen en prestaties van iedere leerling, zowel voor de leerling zelf als voor de leerkracht.

86% van de leerkrachten die deelnamen aan het onderzoek zouden de Khan Academy aanbevelen aan andere leerkrachten. Die tevredenheid is vooral gebaseerd de mogelijkheid meer tijd te besteden aan het begeleiden van individuele leerlingen die extra aandacht nodig hebben en op het inzicht dat Khan Academy biedt in de voortgang van de leerprestaties (per leerling, per onderwerp, per groep).

Opmerkelijk is dat 71% van de leerlingen uit het onderzoek melden dat ze plezier hadden in het gebruik van Khan Academy, dat gaat nog een stap verder dan tevredenheid. De directe leerervaring werd als stimulerend ervaren, de werking van het systeem maakt dat leerlingen nooit het gevoel hebben
vast te zitten. Ze krijgen actieve hulp en kunnen altijd een stapje terug tot het punt waarop ze het weer begrijpen. De kleine stapjes die mogelijk zijn maken dat ook bij moeilijke stof de leerling ervaart vooruit te gaan.
Leerlingen waren ook positief over de mogelijkheid om bij gaten in hun kennis terug te kunnen grijpen op instructies uit het verleden. Leerlingen blijken ook erg aangesproken te worden door de toegenomen eigen verantwoordelijkheid die ze krijgen om (deels) hun eigen leren in te vullen, zeker in combinatie met de rapportagemiddelen: je weet waar je staat en je je leerkracht ziet dat ook.

De evaluatiestudie van de Khan Academy geeft een positief beeld van de mogelijkheden die het platform biedt aan leerlingen en leerkrachten. Het gebruik leidt niet tot een volledige omkering van het onderwijs (instructie thuis, huiswerk in de klas), maar levert zeker positieve resultaten. Uitdagingen zijn er natuurlijk ook voor Khan Academy: belangrijkste is ervoor te zorgen dat de content parallel loopt of makkelijk te integreren is in het standaard curriculum van de gebruikende scholen.

De studie laat de potentiële positieve impact zien van digitale leermiddelen. Plannen maken voor het verkrijgen en gebruiken van digitale content moet daarom niet wachten tot de ICT-infrastructuur hier klaar voor is.

Voorbeeld van een Khan Academy video

[jwplayer player=”1″ mediaid=”9989″]

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *