Uw IT-afdeling stopt ermee

IT-afdeling stopt

De economie trekt weer voorzichtig aan. Ook in de IT zijn de eerste positieve signalen zichtbaar. Dit jaar 30.000 banen erbij en volgend jaar trekt dit door naar de 40.000. Goed nieuws als je IT’er bent maar voor veel onderwijsinstellingen loert er een groot gevaar: een leeglopende IT-afdeling.

Met name in het VO zijn er nog veel onderwijsinstellingen die beschikken over een eigen IT-afdeling die zich primair richt op het beheer van de IT-omgeving. De kwaliteit hiervan wisselt sterk. Die scholen die wel een goede kwaliteit en daarmee een hoge beschikbaarheid kunnen leveren beschikken in de regel over een IT-afdeling die goed is georganiseerd waarbij strakke beheerprocessen worden toegepast. Bovenal is het (opleidings)niveau van het personeel in die gevallen ook bovengemiddeld. Wat vaak wordt onderschat is dat dit ‘niveau’ uit veel meer dan alleen technische kennis bestaat. De kennis en vaardigheden om ook beheerprocessen (zoals ITIL) goed toe te kunnen passen en op een adequate wijze te communiceren met de (school)organisatie zijn vaak de achilleshiel van de systeembeheerder.

Het zijn juist die medewerkers die wel over deze kennis en vaardigheden beschikken die binnenkort waarschijnlijk de wijk nemen. Niet alleen omdat ze in het bedrijfsleven, bijvoorbeeld bij een IT-dienstverlener, meer kunnen verdienen. Het zit, IT’ers eigen, vooral in ontwikkelings- en ontplooiingsmogelijkheden. Uitdagende projecten waarbij vooruitstrevende technologie wordt toegepast zijn vaak een belangrijkere trigger dan alleen het geld. De eerder genoemde banengroei richt zich vooral op functies voor hoger opgeleide systeem- en informatieanalisten. De traditionele functie van systeembeheerder verdwijnt namelijk steeds meer. Complexe technologie maakt het immers mogelijk om schaalgrootte te combineren met zeer effectief beheer. Twee beheerders kunnen vanuit een commercieel datacenter dezelfde hoeveelheid systemen beheren als 10 beheerders op locatie.

Overigens is deze ontwikkeling niet veel meer dan een extra versnelling in het proces van uitbesteden van IT. En niet alleen binnen het onderwijs. Zelfs binnen de (lokale) overheid realiseert men zich steeds meer dat het ‘runnen van IT’ geen taak is van diezelfde overheid. Binnen het onderwijs geldt natuurlijk exact hetzelfde. U geeft onderwijs waarbij de toepassing van IT in de klas waarschijnlijk een (zeer) belangrijk item is. Maar dat is wat anders dan de machinekamer van de IT te laten zoemen. Dat kunt u echt beter door een specialist laten doen. Automatisering kunt u laten regelen, u dient zich vooral te richten op de Informatisering. Oftewel wat je er daadwerkelijk mee gaat doen in de klas. En dat die getalenteerde IT’er binnenkort uw organisatie gaat verlaten maakt dat alleen maar urgenter.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *