De route naar succesvolle IT in de klas

Chasm-4
De kloof naar succes

De infrastructuur is op orde en de IT-organisatie heeft alles onder controle. De in standhouding van de IT is hiermee geregeld. Hier kan het niet bij blijven want het ging ons uiteindelijk om het succesvol toepassen van IT in de klas. Met andere woorden de auto staat glimmend, afgetankt en all-risk verzekerd voor de deur en blijkt nauwelijks gebruikt te worden zelfs al hebben we het rijbewijs op zak. En ik bedoel niet het toepassen van IT in (secundaire of tertiaire) administratieve processen maar het toepassen in het educatieve (primaire) proces.

En dan de innovatieve toepassingen in het bijzonder. We zien vaak dat een aantal pioniers uit zich zelf aan de slag gaat en binnen eigen (beperkte) kring in staat is om er een succes van te maken.  Enkele volgers worden hiervan enthousiast en gaan zelfstandig aan de slag. De rest van de organisatie komt niet zonder meer in beweging. Er is een kloof ontstaan waarmee de kans hoog is geworden dat de innovatie stilvalt. Hoe komt dit en wat doen we er aan?

Geoffry A. Moore schreef in 1991 de bestseller ‘Crossing the chasm’. (chasm=kloof of opening). Moore beschrijft de processen die gepaard gaan met de introductie van innovatieve technologieën. Hij spreekt hierbij over de adaptie-curve van technologie. Deze ziet er als volgt uit:

Chasm-5

 

Hieruit volgt dat als er geen aktie wordt ondernomen om de kloof te ‘dichten’, of beter te ‘voorkomen’, de innovatie beperkt blijft tot een klein deel van uw organisatie en/of waarschijnlijk een zachte dood zal sterven.

Hoe dan verder? De categoriën die in het plaatje staan behoeven elk een specifieke aanpak omdat zij vanuit hun individuele perspectief tegen de innovatie aankijken. De ‘innovator’ bijvoorbeeld zal zich niet geroepen voelen om op de zeepkist te gaan staan om de innovatie uit te dragen. De innovators willen vooral zelf vernieuwend bezig zijn want dat is hetgeen wat hen intrinsiek motiveert. De early adaptors hebben een visie en zien de mogelijkheid om deze te realiseren. Zij willen zo snel mogelijk aan de slag. En het hoeft niet allemaal perfect te zijn, daar kijken zij doorheen. De early majority is pragmatisch. Zij hebben hulp en zo veel mogelijk informatie nodig. De late majority bestaat de conservatieven. Zij hebben bewijsvoering nodig om overtuigd te raken. Bovendien moet alles goed geregeld zijn en perfect werken. De laggards tenslotte bestaan uit de sceptici die zich niet zo makkelijk laten overtuigen. Veel gehoorde opmerkingen zijn: ‘We doen het al jaren zo, wat is daar mis mee?’, ‘Daar hebben we geen tijd voor’, Daar hebben we geen geld voor’, ‘Dit speelt bij ons helemaal niet’.

Leergemeenschap

Met enige regelmaat en met wisselend succes, wordt er binnen een onderwijsinstelling een leergemeenschap opgezet om de innovatie aan te jagen. Het idee is prima mits er aan een aantal randvoorwaarden voldaan wordt:

– gaat er een visie aan vooraf?

– wordt de visie permanent uitgedragen door directie en management en wie staat hiervoor op de ‘zeepkist’?

– onderkend de leergemeenschap de hier benoemde categoriën en zet zij de hiertoe passende acties uit?

– wordt de leergemeenschap bemensd door medewerkers met de hierbij passende competentieprofielen?

– krijgt de leergemeenschap voldoende ruimte van de organisatie?

– wordt er in de juiste mate de regie gevoerd over leergemeenschap?

Innovatie vindt plaats op de grens van structuur en chaos. Dit is doorgaans een dunne en kwetsbare lijn. Te veel structuur en druk remt innovatie en bij te veel chaos wordt succes afhankelijk van louter geluk. Intrinsieke motivatie ontstaat in een ontdekkingsreis. De ontdekkingsreis heeft echter wel de juiste mate regie nodig.

Chasm2
Elke groep een andere aanpak

Deze indeling van deze categorieën is niet alleen van toepassing op uw organisatie. Gebruikmakend van dit voorbeeld kan een team, een school, een onderwijsinstelling of het gehele onderwijs ingedeeld worden. In welke categorie plaatst u het onderwijs, uw organisatie of … uzelf? Pak nu de regie en vermijdt de kloof!

 

Chasm-6

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *