Op de rem door methodegebonden applicaties

Onderwijs verandering ICT PO VO innovatie

 

Het lijkt er op dat scholen door de leer- of lesmethoden zich onthouden van verdere ontwikkeling en innovatie.

Een gewaagde uitspraak?

 

Laten we eens kijken naar een aantal feiten in relatie met methodegebonden applicaties:

  • Leermethoden met de daarbij behorende applicaties worden aangeschaft voor een langere periode, in het PO vaak voor minimaal acht jaren.
  • Een school wil voorkomen dat zij verschillende leermethoden naast elkaar gebruikt. Gevolg hiervan is dat elke nieuwe lichting leerlingen aan deze methode gebonden wordt. Punt daarbij is dat de bijbehorende methodegebonden applicaties vaak niet meer aansluiten op de beleving van de leerling en/of ontwikkelingen als Talentontwikkeling, Passend onderwijs en Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen e.d.
  • Ontwikkelingen in IT en daarmee ook op het gebied van applicaties gaan snel, veel sneller dan acht jaren. Sterker nog binnen acht jaren komen applicaties op en zijn ze al één of meerdere keren opgevolgd door alternatieven met rijkere functionaliteit en toepassingsgebieden voor het mogelijk maken van onder andere gedifferentieerd leren.
  • De technologische ontwikkelingen gaan zo snel dat binnen acht jaren er een ware revolutie plaats vindt. Waren we enkele jaren geleden nog gebonden aan applicaties die op computers moeten worden geïnstalleerd, nu selecteer je applicaties uit een store of maakt je gebruik van Web-applicaties en digitaal lesmateriaal via Basispoort e.d.

Zit u vast aan methodegebonden applicaties? Juist dat ‘vast zitten aan’ en ‘gebonden zijn aan’ is de rem op ontwikkeling en innovatie binnen uw school.

Goed dat het ministerie van OCW, ministerie van EZ, de PO-raad en VO-raad het initiatief hebben genomen om een doorbraak te forceren om meer maatwerk en gepersonaliseerd leren voor leerlingen mogelijk te maken.

Wilt u aansluiten op ontwikkelingen als Talentontwikkeling, Passend onderwijs en Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen? Wacht dan niet af maar bereid u voor op de veranderingen die komen gaan!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *