Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden

change-management‘Wij willen meer IT in de les’. Dit is wat wij in de dagelijkse adviespraktijk steeds meer tegenkomen. De EV-aanpak is: eerst de infrastructuur op orde, dan de organisatie van IT op orde en vervolgens gaan gebruiken. Immers in een onbetrouwbare auto ga je niet graag rijden en zeker niet gebruiken om les te geven. We kunnen de auto in perfecte staat afleveren, goed verzekerd, wegenbelasting betaald, goede staat van onderhoud en we kunnen opleiden voor het rijbewijs. Lastiger is de vraag hoe we iemand de auto op eigen initiatief kunnen laten gebruiken.

En dat is precies waar het meestal knelt. Dwingen werkt niet en wachten is wachten op toeval. Het gebeurt op de rand van orde en chaos. Hier komt veranderkunde om de hoek. Volgens Anton Cozijnsen, hoogleraar Verandermanagement aan de Vrije Universiteit, is uit onderzoek van Carr (1996) gebleken dat slechts 20 -30 % van de complexe veranderingstrajecten succesvol is. Deze week ontving ik een aantal tips van hem voor succesvol veranderen: ‘laat het niet aan het toeval over en regisseer de ontdekkingsreis’ en ‘breng de kritieke risicofactoren in beeld’ want dit zijn positief geformuleerd de ‘slaagfactoren’.

We weten nog weinig van succesvol veranderen, wat we wel weten is dat de roep om veranderen en steeds sneller veranderen toeneemt. 70% van de mislukte veranderprojecten wordt voor 80% verklaard door gedrag. Vertaald naar het onderwijs neemt de docent een sleutelpositie in voor het succesvol toepassen van IT. De uitdaging is om de docent te verleiden om de ontdekkingsreis aan te gaan om meer IT in de les in te zetten. Randvoorwaarde blijft uiteraard dat de IT betrouwbaar en stabiel is.

Zie ook: De 7 V’s van verandermanagement, veranderrisico’s omzetten in slaagfactoren. Anton Cozijnsen, ISBN 978-90-430-2802-8

Tijd voor verandering

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *