Ook zo een moeite met beslissen over IT?

Beslissen over ITIT we kunnen niet meer zonder is de algemene opinie. We kunnen er in ieder geval niet meer omheen. De impact op de organisatie wordt steeds hoger, niet alleen in het facilitaire proces maar ook in het primaire proces. Ook worden de investeringen steeds hoger.  De te nemen beslissingen hebben dan ook een zwaar strategisch karakter. En hoe nemen we verantwoorde beslissingen over dit onderwerp?

In de praktijk zien we vaak een stuurgroep of een regiegroep ICT waarin deze beslissingen genomen worden. De beslissingscriteria zijn niet altijd voor handen. Heb je je voorstel goed onderbouwd, heb je het budget en ben je voldoende mondig dan krijg je waarschijnlijk wel groen licht om het uit te voeren.  De kosten zijn meestal wel in beeld, de opbrengsten niet. En in hoeverre past het het voorstel in de visie en de toekomstige route? Een handzaam hulpmiddel is het voorhanden hebben van een bestemmingsplan voor IT. Hierin zijn de kaders voor de toekomst opgesloten. Zie eerdere artikelen over het bestemmingsplan.

En hoe wordt de beslissing genomen? Door de voorzitter, door meerderheid van stemmen of op basis van een extern advies en hoe wordt dan groepsdenken voorkomen? Groepsdenken is een denkwijze die plaats vindt bij mensen die nauw met elkaar samen werken, daarbij een hechte groep vormen en die zoveel waarde hechten aan een unanieme mening, dat deze unanimiteit belangrijker wordt geacht dan een kritische rationele instelling. Een handig hulpmiddel voor kwalitatief beslissen is de Delphi methode. Op basis van stellingen en vragen wordt een ieders mening afzonderlijk gevraagd. Tevens is er de gelegenheid op opmerkingen toe te voegen. Deze worden dan verzameld in een volgende vragen/stellingen ronde. Zo wordt voorkomen dat deelnemers aan de vergadering elkaar beïnvloeden en wordt bevorderd dat een ieder aan bod komt. Het motto hierbij is organiseer de tegenspraak!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *