De heilige graal van IT in de klas

Heilige graal van ICT in de klasHet is eindelijk zover, de beschikbaarheid van onze IT is geregeld! We hebben fors geïnvesteerd in geld, tijd en middelen. Onze IT-infrastructuur is nu perfect op orde. Snel internet en overal Wi-Fi. Alle servers de deur uit en alles in de cloud. Onze IT-organisatie is volledig getransformeerd van een beheerorganisatie naar een regieorganisatie. We hebben zelfs een digitale leer en werk omgeving (DLWO) tot onze beschikking. Waarvoor hebben we dit ook alweer gedaan? O ja, we wilden focus op het toepassen van IT in de klas voor differentiatie en zo gepersonaliseerd leren te ondersteunen door gerichter feedback te geven. En over het toepassen gaat de professional learning community ‘IT in de klas’ zich bezighouden.

Tot zover vooral inhoud en aanbod gedreven. We kunnen van alles organiseren om IT stabiel en beschikbaar maken en aan te bieden. Maar of het uiteindelijk echt gebruikt gaat worden is de hamvraag. De sleutel in deze is de leerkracht. Hoe krijgen we de leerkracht intrinsiek gemotiveerd om IT echt in de les toe te gaan passen? Uitsluitend trainen op het gebruik van programma’s en apparatuur is ‘knoppenvaardigheid’ aanleren wat niet zo veel zegt over het daadwerkelijk gebruiken van IT. En wat is het achterliggende doel van het toepassen van IT in de les? De basis voor 21ste eeuwse vaardigheden? IT is wel een randvoorwaarde hiervoor maar dit gaat verder dan alleen IT.

Dit gaat dus over een bredere doelstelling dan IT en over andere manieren van les geven. Vraagt dit om een herontwerp van het onderwijs? We weten nog niet exact hoe we dit willen doen en wat we wel weten moeten we eigenlijk opnemen in de persoonlijke ontwikkelingsplannen en strategische beleidsplannen van de scholen. Daarnaast hebben we dan nog de vraag voor een hierbij passende veranderstrategie. Het risico is dat we een project of programma creëren wat zo breed en complex is dat de haalbaarheid evenredig afneemt. We weten dat we naar de maan gaan alleen weten we nog niet hoe. Innovatie ten voeten uit dus.

Als we alles vooraf willen ontwerpen en daarna uitvoeren dan gaat dit niet lukken. Hiervoor lijkt een werkenderwijs of ‘agile’ aanpak het meest geschikt. Behapbare doelen en mijlpalen stellen die niet te ver in het verschiet liggen. Ja, we hebben best nog wat uitdagingen te gaan voordat we de heilige graal vinden…

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *