Feedback voor een expert-leraar

Expert-Leraar-FeedbackVolgens John Hattie, schrijver van het boek ‘Visible Learning for Teachers’, monitoren expert-leraren continu het leren en geven continu feedback. Zij zien de vorderingen van de leerling en stemmen daarop hun feedback af. Uit zijn onderzoek blijkt dat leerlingen dit zeer bepalend vinden voor het klimaat in de klas.

Als we dit doortrekken naar de inzet van IT in de les door middel van het uitzetten van opdrachten in een Elektronische Leer Omgeving (ELO), dan betekent dit dat het hebben van uitsluitend een opdrachtmodule in een ELO slechts een deel van de keten omvat. Om feedback te kunnen geven dient een opdrachtmodule aangevuld te worden met een meetsysteem wat de leerkracht kan gebruiken om snelle en de juiste feedback bij het uitvoeren van een opdracht te kunnen geven. Voor meer informatie over feedback in de klas verwijs ik in dit verband ook graag naar de afscheidsrede van Prof. Dr. Robert-Jan Simons. (http://www.visieopleren.nl).

De markt voor elektronische leersystemen is volop in beweging. De gebruikte terminologie kan helaas nogal verwarrend zijn. We spreken over ELO’s in Nederland en Course Management Systems (CMS) buiten Nederland. Niet te verwarren met een Content Management System (CMS) voor het beheren van websites. Daarnaast kennen we nog de Learning Management Systems voor het administratieve proces en de Learning Course Management Systems (LCMS) voor het creëren en delen van content. Bent u er nog…

Wat in ieder geval van belang is, is dat uw systeem niet alleen een opdrachtenmodule heeft, maar ook een feedback systeem om de voortgang en prestaties van de leerling te meten, zodat u feedback kunt geven waardoor u als expert-leraar met behulp van IT in de klas kunt werken!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *