IT inzetten om te veranderen werkt niet!

 

Veranderen IT onderwijs kleur

We moeten veranderen! We gaan meer IT in het onderwijs inzetten om meer rendement te maken en een interessante school te zijn. Deze en soortgelijke geluiden kunnen we elke dag opnieuw horen en lezen.

Stel, als bestuurder wilt u dat docenten effectiever contact onderhouden met studenten. Daarvoor stelt u een digitale samenwerkingsomgeving beschikbaar waarin docenten en studenten digitaal contacten kunnen leggen en onderhouden. Wat denkt u, zou het gaan werken als docenten wordt ‘oplegt’ om op een digitale manier contact te onderhouden met studenten?

Wellicht hebt u een soortgelijke ervaring, bijvoorbeeld toen binnen uw organisatie iedereen zijn of haar digitale agenda moest gaan bijhouden. Wat een weerstand was er tegen dit besluit. Heeft overigens deze ‘digitale agenda’ ook geleid tot het gewenste effect of resultaat?

Veranderen is een organisatie-brede activiteit! Nog meer IT naar binnen halen is volgens mij niet de oplossing (zie Moeite met IT in het onderwijs?).

Heel interessant wat Ben Tiggelaar heeft onderzocht rond verandering en psychologie. In het kort komt het er op neer dat het doorvoeren van een verandering in een organisatie betekent dat je het gedrag van mensen beïnvloed, zodanig dat de beoogde verandering realiteit wordt. Natuurlijk moeten daarbij ook de nodige (IT) voorzieningen worden gefaciliteerd. Veranderen is nauwelijks een ’harde’ actie zoals het uitvoeren van een IT-project maar een ‘zachte’ actie waarbij je als het ware in de huid van je medewerkers zou moeten kruipen.

Mijn ervaring is dat bij verandering de volgende punten van groot belang zijn:

  • Inzicht: Betrokkenen moeten inzicht hebben in wat het doel, reden en resultaat van de verandering zal zijn.  Dit vanuit het perspectief van het individu. Het komt neer op de vraag: wat betekent de verandering voor het individu? Nee, niet alleen egoïstisch ‘What’s in for me’ maar ook sociale factoren zoals wat kan ik betekenen voor mijn collega’s, studenten en in welke mate hebben we elkaar nodig e.d.
  • Vertrouwen: Betrokkenen hebben er vertrouwen in mee te kunnen gaan met de verandering. De verandering zal voor de betrokkenen realistisch en haalbaar moeten zijn. U kent vast wel het ‘Big Brother’ effect van het voorbeeld van de digitale agenda. Typisch zo’n punt dat een negatieve invloed heeft op het  vertrouwen. We zien wel in dat het nuttig is om je digitale agenda bij te houden maar de angst overheerst. De angst dat we geen invloed meer hebben op je eigen agenda, dat je wordt ‘geleefd’.
  • Leiderschap: Om er voor te zorgen dat we de goede kant op ‘veranderen’ is leiderschap nodig. Leiderschap heeft direct invloed op de twee bovenstaande punten.

Veranderen doe je met elkaar en voor elkaar. IT kan de verandering alleen maar ondersteunen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *