Wat zijn de relevante IT-ontwikkelingen voor PO en VO?

Trendrapport-HypecycleKennisnet heeft in kaart gebracht wat de relevante IT-ontwikkelingen voor PO en VO instellingen zijn voor de komende tijd. Daarbij is niet alleen naar de technologische ontwikkelingen zelf gekeken maar is heel nadrukkelijk de koppeling gemaakt met onderwijstaken en onderwijsvraagstukken. Bij deze een korte samenvatting en een persoonlijke aanvulling.

 

Onderwijstaken

Ten aanzien van de onderwijstaken hanteert Kennisnet de bekende onderverdeling naar:

  • Verwerven van kennis, vaardigheden en een onderzoekende houding: waarbij Kennisnet het internet als de belangrijkste gerelateerde technologische ontwikkeling van de afgelopen jaren positioneert.
  • Socialisatie, oftewel opvoeden tot goed burgerschap: waarbij met het oog op de alomtegenwoordigheid van ICT mediawijsheid steeds belangrijker wordt.
  • Talentontwikkeling en toeleiden naar een plek in de samenleving: hierbij legt Kennisnet nadrukkelijk de link met de 21st century skills.

 

Onderwijsvraagstukken

Volgens Kennisnet is uit gesprekken met bestuurders naar voren gekomen, dat de volgende onderwijsvraagstukken de komende jaren centraal staan:

  • Personaliseren: leren op maat.
  • Samenwerken met de omgeving.
  • Kwaliteit en meten/opbrengstgericht werken.
  • Doelmatigheid en beheersbare kosten.

 

Relevante technologieën

De technologieën die met het oog op voorgaande relevant zijn, zijn volgens Kennisnet cloud computing, persoonlijke devices verbonden met internet, learning analytics, adaptief digitaal leermateriaal, persoonlijke leeromgeving, do it yourself technologie (denk aan 3D printers), slimme sensoren, quantified self (sensoren die allerlei lichaamsfuncties monitoren) en smart building technologie

Uit onderzoek van Kennisnet is naar voren gekomen dat het merendeel van de PO- en VO-scholen verwacht cloud computing en persoonlijke devices verbonden met internet binnen nu en 2 jaar te implementeren. Persoonlijke leeromgeving en do it yourself technologie verwacht men binnen 2-5 jaar op te pakken en alle overige ontwikkelingen over 5 jaar of later.

 

Het is aan scholen om prioriteiten te stellen

De vraag welke ontwikkelingen daadwerkelijk worden opgepakt en wanneer, zo stelt Kennisnet,  is afhankelijk van de visie van een school. Die visie bepaalt de prioriteiten. Zwart wit gesteld zou alles prioriteit moeten krijgen en zo snel mogelijk moeten worden opgepakt. De PO-raad stuurt bijvoorbeeld sterk op realisatie van gepersonaliseerd leren, de onderwijsinspectie zit op de lijn van resultaatgericht onderwijs en de crisis maakt dat iedereen oog moet hebben voor een adequate bedrijfsvoering en een sluitende begroting. Een lastige afweging, want alles tegelijk oppakken lijkt een illusie.

 

Zorg voor balans

Welke keuze ook wordt gemaakt: vergeet vooral niet om ook aandacht te besteden aan kennis en vaardigheden van leerkrachten en ga op zoek naar de juiste content. Zelf ontwikkelingen van content kan, maar wordt een enorme opgave als ook learning analytics ingebouwd moet zijn en de content adaptief moet zijn. Dan is het wellicht verstandig om terug te vallen op marktpartijen. Er zijn er verschillende die al met de genoemde ontwikkelingen aan de slag zijn gegaan.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *