Experimenteren met IT in het onderwijs, wanneer welk resultaat?

expIn steeds meer scholen zien we experimenten op het gebied van IT in het onderwijs (bijvoorbeeld tablets). Een prima zaak, want waarom zou je niet onderzoeken wat er met die fantastische nieuwe (nou ja, nieuwe..) technologie allemaal mogelijk is. Maar wat is eigenlijk het doel van het experiment en wanneer zou je welk resultaat willen en kunnen zien?

Als het doel is te onderzoeken of leerkrachten meer van hun tijd kunnen vrijspelen om leerlingen individueel te begeleiden dan in een situatie zonder IT (zeg maar “klassikaal”) zou je ook tegelijk moeten onderzoeken hoeveel tijd leerkrachten nu in de klassikale situatie kwijt zijn. Daarnaast moet wel duidelijk zijn welke andere zaken tenminste gelijk moeten blijven. Immers, het zou zonde zijn als meer tijd voor individuele begeleiding vrij zou komen door de inzet van IT maar Cito-scores omlaag gaan. Kortom, een experiment met twee controlegroepen ligt voor de hand.

Als het doel is te onderzoeken of leerprestaties verbeteren door de inzet van IT geldt het bovenstaande, maar daarnaast moet er nagedacht worden over de duur van het experiment en de omvang van de controlegroepen. Want leerprestaties zijn sterk individueel verschillend, laten zich niet in korte tijd verbeteren en zijn gevoelig voor korte termijneffecten. Daarnaast wordt het echte rendement van onderwijsinspanningen pas na lange tijd zichtbaar.

Over dat lange termijn-effect gesproken: een bevriende hoogleraar theoretische fysica liet zich niet al te lovend uit over de cijfermatige vaardigheden van zijn studenten. Hij verbood ze zelfs rekenmachines en computers te gebruiken om ze zo te dwingen de elementaire vaardigheden te ontwikkelen. Want wil je al die mooie technologie echt goed gebruiken dan is het belangrijk dat de elementaire vaardigheden (tafels van vermenigvuldiging, klassieke kwadraten, orde grootte, exponenten, etc.) op orde zijn.

Misschien is het wel tijd voor een langdurig experiment teneinde vast te stellen of en wanneer basisschoolleerlingen precies beter af zijn door de toenemende inzet van IT in het onderwijs. Of loopt een dergelijke experiment al?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *