SPOC-en of SPOC-en?

spoc

Niet te verwarren met Mr. Spock. Al kunnen er wel enkele vergelijkingen getrokken worden.

Mr. Spock vervulde in de serie Star Trek een rol als ruimtevaartofficier. Mr. Spock stond bekend om zijn uitstekend analytisch vermogen. Dit analytisch vermogen is ook van cruciaal belang bij inrichten van een SPOC (Single Point Of Contact) bij het inrichten van IT-regie. Het komt immers steeds vaker voor dat delen van de IT-omgeving of de gehele IT-omgeving buiten de deur worden gezet. Hoe wordt er omgegaan met storingen? Lossen leveranciers deze zonder inmenging van u op?

In veel situaties zijn IT-afdelingen van organisatie zelf SPOC, zeker als een groot gedeelte van de IT binnenshuis staat. Gebruikers kunnen met alle soorten meldingen terecht bij de mensen van de IT-afdeling. Maar wat als de IT-verhuist naar buiten de deur? De IT-afdeling houdt in de huidige vorm op te bestaan. Waar kunnen gebruikers terecht? Vaak biedt een IT-dienstverlener een helpdesk waar vragen, die betrekkingen hebben op de werkplekomgeving, gesteld kunnen worden. Het komt ook voor dat het probleem dieper zit en niet onder de verantwoordelijkheid van de IT-dienstverlener valt.

Het is prettig als gebruikers hun vraag bij één loket kunnen neerleggen en ontzorgd worden, zodat zij vervolgens verder kunnen met hun werk. Het verdient de aandacht om helder af te spreken wie in de gehele keten als SPOC functioneert en wat zijn verantwoordelijkheden zijn. Een goed functionerend SPOC kan acteren door problemen te analyseren en vervolgens door te zetten. Een SPOC kan na het fungeren als aanspreekpunt ook probleem-eigenaar worden. Het adequaat inregelen van een SPOC is echter geen sinecure. Trek hier ruim de tijd voor uit en communiceer zorgvuldig. Wat past het best bij uw situatie?

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *