Elektronische leeromgeving voor het PO: de keuze is reuze

 

de keuze is reuze

Een elektronische leeromgeving: de volgende revolutie in het PO? In ieder geval is een elektronische leeromgeving een belangrijke enabler voor gedifferentieerd onderwijs. Er zijn dan ook steeds meer PO-instellingen die gebruik maken van of zich oriënteren op een elektronische leeromgeving. Daar waar tot een aantal jaren geleden de keus voor het PO “beperkt” was tot toepassingen als It’s Learning en Basis Online, zijn er steeds meer keuzemogelijkheden. Een goede keuze blijkt nog niet zo eenvoudig.

 

Marktontwikkelingen

De volgende ontwikkelingen zijn er de oorzaak van dat de keuze de afgelopen tijd sterk is toegenomen:

. Allereerst zijn er steeds meer buitenlandse leveranciers van elektronische omgevingen die de Nederlandse markt ontdekt hebben. Weliswaar hebben zij niet allemaal een omgeving die is toegespitst op het PO, maar partijen als My Learning en Frog hebben dat bijvoorbeeld wel. Een omgeving zoals die van CSS Birdy is relatief eenvoudig te maatwerken op het PO.

. Microsoft heeft vorig jaar Office 365 in de markt gezet. De A2 versie hiervan kan gratis worden gebruikt door het onderwijs. Er zijn HBO-instellingen en VO-instellingen die hun leeromgeving vormgeven door middel van SharePoint Online als onderdeel van Office 365 en integreren op die manier de leeromgeving met een samenwerkingsomgeving. Een scenario wat ook toepasbaar is voor het PO. Voorbeeld hiervan uit Engeland is bijvoorbeeld WeLearn365, een initiatief van de regionale overheid in Warwickshire.

. Tot slot zien we dat steeds meer IT-dienstverleners, die zich tot voor kort vooral richtten op het technisch beheer voor PO-instellingen, een elektronische leeromgeving aanbieden (al dan niet gebaseerd op SharePoint). Voorbeelden zijn o.a. QLICT, Heutink ICT en Skool.

 

Hoe te kiezen

Uiteraard zijn er verschillen tussen de diverse oplossingsrichtingen en heeft iedere oplossingsrichting zijn voors en tegens. Hoe de juiste keuze te maken? Gegeven het feit dat een elektronische leeromgeving het primaire onderwijsproces ondersteunt, kun je je immers geen missers veroorloven.

Belangrijkste is dat je een heldere visie hebt op hoe je wilt werken en onderwijs wilt geven en in het verlengde daarvan je doelstellingen helder hebt beschreven. Door de verschillende oplossingen tegen deze doelstellingen af te zetten, komt er als het goed is uiteindelijk een optimale oplossing boven drijven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *