IT wordt onzichtbaar

blog_googleDe trend van alsmaar kleiner wordende IT-producten zet zich ook dit jaar weer vrolijk voort. Sterker nog, de technologische revolutie komt hier het meest duidelijk in naar voren. Die grote grijze Personal Computer is inmiddels veranderd in een draagbaar apparaat met de tablets en smartphones als bekendste verschijningsvormen. En de stap naar computers die als verlengstuk van kleding of accessoires worden toegepast is reeds ingezet met de bril van Google en de ‘slimme’ horloges. Maar dat is nog maar het begin.

Nu is het kleiner worden van computers natuurlijk niks nieuws. Al sinds het ontstaan van de eerste computer is technologische vooruitgang hand in hand gegaan met een vergaande miniaturisering. Maar die traditionele computer wordt langzamerhand uiteen getrokken in verschillende apparaten. Op het eerste gezicht weinig nieuws onder de zon. Dat slimme horloge is in namelijk weinig meer dan een verlengstuk van de smartphone. Het nieuwe zit in de communicatie. In plaats van losstaande systemen gaan al deze apparaten met elkaar praten. Internet is hierbij de alles verbindende infrastructuur. Dat biedt volop kansen maar vanzelfsprekend ook risico’s.

Een neveneffect van die integratie van verschillende steeds kleiner wordende toepassingen is dat we eigenlijk niet meer weten waar technologie begint en waar die eindigt. IT wordt onzichtbaar. Als iemand nu een Google Glass op zijn of haar hoofd heeft zien we dat nog wel. Maar als diezelfde technologie wordt verwerkt in een normale bril wordt het lastig. Dat wordt opletten dus in de klas bij een proefwerk. Maar kansen liggen er volop.

In de discussie over Bring Your Own Device wordt vaak vergeten dat de leerlingen allang hun eigen device meenemen: de smartphone. Toch wordt dat ding nog maar weinig gebruikt in de klas. En dat is zonde. Het stikt namelijk van de leuke toepassingen. En om die te gebruiken hoeft u niet bijster veel te doen. Want het bijzondere is dat al deze technologie zo eenvoudig en goedkoop is toe te passen. Met het steeds kleiner worden van computers zijn namelijk ook het gebruiksgemak toegenomen en de kosten sterk verlaagd. Een kind van vier kan een tablet bedienen en veel (ook voor het onderwijs) interessante apps zijn nagenoeg gratis. Het toepassen van IT als ondersteunend middel in de klas wordt daarmee steeds makkelijker en bereikbaarder. Waar wacht u nog op?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *