Het resultaat van uw project bepaalt u zelf

resultaat IT project evHet gebeurt nogal eens dat projecten niet opleveren wat men er van had verwacht. De oorzaken zijn divers. Als het project toch is opgeleverd is één ding wel duidelijk; de afwijking is geaccepteerd!

Willen we zekerheid dat het project het resultaat oplevert dat we verwachten? Dan is het noodzakelijk normen of test- en acceptatiecriteria te definiëren waaraan het resultaat moet voldoen. Om het project efficiënt uit te kunnen voeren moeten deze test- en acceptatiecriteria in de eerste fase van het project of liever nog voor het project zijn gedefinieerd en vastgelegd.

Om te controleren in hoeverre de resultaten voldoen aan de test- en acceptatiecriteria moet er worden getest. Juist daar zien wij het nogal eens fout gaan. Niet de test- en acceptatiecriteria die zijn gesteld of de manier van testen maar de definitie die we geven aan ‘testen’ is valkuil nummer één. Het blijkt dat opdrachtgever en opdrachtnemer nogal eens verschillen in opvatting wat ‘testen’ is.

Verschil in opvatting kan worden voorkomen door ‘testen’ te definiëren. Bijvoorbeeld:

  • De opdrachtnemer voert testen uit om te controleren in hoeverre het product voldoet aan de verwachting (acceptatiecriteria). De opdrachtgever kan hierbij ondersteunen.
  • De opdrachtgever voert de acceptatietest uit om te controleren of het geleverde product voldoet aan de verwachting (acceptatiecriteria). De opdrachtnemer kan hierbij ondersteunen.

Ga als opdrachtgever pas de acceptatietest uitvoeren als de opdrachtnemer 100% zeker is dat het gewenste resultaat wordt geleverd. Een acceptatietest is niet bedoeld om te controleren in hoeverre het product af is, nee het product is af!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *